Shree Jantre

Jantre Pet elemenata

Devata Jantre

Yantre u Vastu-u

Vastu u Kali Yugi

Vastu za auto

U kakvu sobu odlazite spavati?

Meru – Harmonija u Domu

Duša vašeg doma

Dnevni Jyotish Horoskop