Responsive text-52 horizontal
2. tithi – Šukla Dvitja
Čandra ili Mjesec u nakšatri Kritika

Priroda današnjeg dana je “pokrenimo promjene”.

Naša je snaga u sadašnjem trenutku. Nemojmo misliti da stojimo na mrtvoj točki. Promjene počinju u ovom trenutku, iz našeg uma. Nije važno koliko smo se dugo držali negativnog obrasca, ili smo bili bolesni, ili nismo imali sreće u ljubavi ili nas je mučio nedostatak novca i osjećaj manjevrijednosti. Sve to možemo početi mijenjati već sada. Naš problem ne mora više za nas biti istina. On može nestati kao što je nastao. Na nama je da to učinimo!

Mario Piškur, jyotishi
www.vedskijyotish.com

Responsive text-52 horizontal
Responsive text-52 horizontal
Podudarni sadržaj