Dobrodošli na uvodno predavanje za edukaciju NLP PRACTITIONER i mini radionicu CILJEVI

UVOD U NLP i mini radionica CILJEVI 1.4.2017. od 10h – 14h u Zagrebu
uz obaveznu prijavu emailom: [email protected]

160×600 text-45 desno

 1. RADIONICA – CILJEVI

Kolika je važnost pravilnog postavljanja ciljeva, dokazuju planirane pobjede koje nisu ostvarene. Toliko ih je bilo, a toliko ih nije moralo biti.

Onda kada uspijeh izostane, jasno je da stvari nisu postavljene kako treba, no organizacija i života i posla koliko ovisi o stručnim kompetencijama, jednako toliko ovisi i o upravljanju sa samim sobom, vlastitim unutarnjim sustavom, i potencijalima u svojoj nutrini.

Potencijal, resursno stanje i inicijativa, pokretačka energija, pa i organiziranost, ovisi o tome kako su posložene informacije u neurološkom sustavu, koji upravlja emocionalnim stanjem, vezano uz ciljeve.

Neki od nas znaju da žele neke promjene, no ne znaju koje, drugi pak puno maštaju a malo toga ostvaruju dok neki previše rade a malo dobiju… nekad se dogodi da sve znamo a samo se ne možemo pokrenuti… a većina vjeruje da nam nema lijeka ☺

Dođite na uvodno predavanje o psihološko komunikacijskom modelu NLP, i uvjerite se koliko rješenja ima za sve problematike i koliko su planirane pobjede ostvarive onda kada se s njima i sa nama u njima dobro upravlja.

 1. UVOD U NLP PRACTITIONER – Vodi Melita Manojlović, NLP TRENER. (početak cjelokupne NLP Praktičarski edukacije je 10. 5. 2017.)

Neuro Lingvističko Programiranje je psihološko komunikacijski model koji sadrži sve najvažnije i najučinkovitije psihološke spoznaje za konstruktivan i brz napredak i unapređenje vaših resursa.

Čovjek 21.stoljeća ima potrebu za rastom i razvojem. On se svakodnevno nalazi pred novim izazovima koje postavlja društvo, znanost i tehnologija. Involviranost u trendove i želja za kontinuiranim napredkom, čine ga integriranom u okolinu i potrebe, ali i uspješnim.

Osobno rasti, znači integrirati i nove spoznaje – biti educiran , kao i stjecati sposobnosti za kontinuirani rast – trening- koji će omogućiti napredak u svakom segmentu i života i poslovanja.

NLP nudi čitavu paletu spoznaja i trenerskih modela za rast koje će i tijekom edukacije ali i kasnije kroz cijeli život omogućiti samostalni uvid i mogućnost za bolje i naprednije djelovanje prema ciljevima.

Za čovjeka 21. stoljeća , u kategoriji potrebe za rastom, on ima karakteristiku elementarnog znanja kao što osnovno obrazovanje služi za opstanak u životu, tako NLP služi čovjeku za kontinuirani napredak u skladu sa potrebama i trendovima.

ON JE DRUGIM RIJEČIMA MUST HAVE ŽIVOTNI TRENING ZA SAMOUPORABU

NLP omogućuje bolju komunikaciju sa sobom i sa okolinom – na poslovnom planu, unutar obitelji, partnerskog odnosa te roditeljstva, za postizanje ciljeva što privatnih što poslovnih (strategije, modeli za osviještavanje, postavljanje i razvoj ciljeva) , za donošenje odluka, za konstruktivan izlazak iz problema te donošenje riješenja, za motivaciju i samomotivaciju, za upravljanje emocijama, stjecanje novih i podizanje postojećih resursnih stanja , za pronalazak mjesta pod suncem.

Edukacija izvodi se po programu International NLP & Coaching Institutes Berlin (www.in-ici.net). Po završetku edukacije, izdaje se certifikat koji je priznat u cijelom svijetu. .

Program je usklađen visokim svjetskim standardima i priznat je unutar svih svjetskih organizacija i coaching instituta širom svijeta – na svim kontinentima.

NLP practitioner je svojevrsni trening poslovnog i urbanog čovjeka 21 stoljeća koji kontinuirano raste i napreduje te prati trendove, ali je on i edukacija koja polaznicima omogućuava

 • trajni razvoj deficitarnih resursa ,
 • unapređenje komunikacijskih i liderskih vještina,
 • upravljanje ljudskim resursama,
 • razriješenje mnogobrojnih životnih i poslovnih problema,
 • omogućava se bolji uvid u organiziranje posla,konstruktivno usmjerenje prema rješenjima,
 • lakše i jednostavnije donošenje odluka,
 • kvalitetno i točno postavljanje ciljeva,
 • definiranje strategija,
 • osviještavanje limitirajućih i ograničavajućih obrazaca ponašanja kod sebe i drugih ljudi,
 • prepoznavanje i integriranje načina za uspostavljanje bolje komunikacije sa okolinom bilo privatnom bilo poslovnom,
 • prepoznavanje i upravljanje vlastitim emocionalnim stanjima i stanjima drugih ljudi,
 • osposobljavanje za učinkovito korištenje govora kao najvažnijeg alata za uspjeh, moć riječi u dijalogu ali alate za učinkovito vođenje sastanaka,
 • osposobljavanje za učinkovito upravljanje i čitanje neverbalne komunikacije kod sebe i drugih ljudi,
 • prezentacija i javnih govora, osviještavanje važnosti i učinka neverbalne komunikacije,
 • izlaženje iz zone konflikata sa ljudima te upravljanje konfliktima
 • postizanje asertivnog ponašanja,
 • načina za samomotivaciju i motivaciju drugih ljudi,
 • pronalaska vlastitog najučinkovitijeg načina za upravljanje poslovanjem ili karijerom.

Namijenjen je svima koji žele napredovati, ostvariti značaja skok u upravljanju privatnog ili poslovnog života za unapređenje međuljudskih odnosa, te odnosa i komunikacije unutar obitelji, daje konstruktivna psihološka rješenja za idealnu komunikaciju sa djecom i uspješno roditeljstvo, te je pogodan za ljude koji se bave terapeutski, psihoterapeutima ili drugim vrstama terapije kao osnovno znanje potrebno za rad sa ljudima u svrhu učinkovitog upravljanja terapeutskog procesa.

Pogodan je za sve koji su na rukovodećim pozicijama, jer omogućuje razumijevanje funkcioniranja percepcije drugih ljudi, te daje alate za upravljanje organizacijom, komunikacijom, ljudskim resursama, motivacijom, odlukama, i ciljevima tvrtke ili tima.

Program je visoko kvalitetan i omogućuje široku primjenjivost, sa rezultatom podizanja kvalitete privatnog ili poslovnog života, lakoćom življenja i stavljanja u pogon vlastitih vrijednosti i resursa, a sve usmjereno prema ciljevima.

NLP se danas uspješno koristi na područjima osobnog rasta,businessu, pedagogiji, coachingu, managementu, psihoterapiji, obrazovanju, zdravstvu, sportu i mnogim drugim područjima.

On je osnova za svaki rad sa ljudima, terapeutski rad, coaching i sl.

160×600 text-45 desno

GJE SE KORISTI NLP?

NLP ZA OSOBNI RAST

NLP omogućuje bolju komunikaciju sa sobom i sa okolinom – unutar obitelji, poslovnog okruženja, partnerskog odnosa te roditeljstva, za postizanje ciljeva što privatnih što poslovnih (strategije, modeli za osviještavanje, postavljanje i razvoj ciljeva) , za donošenje odluka, za konstruktivan izlazak iz problema te donošenje riješenja, za motivaciju i samomotivaciju, za upravljanje emocijama, stjecanje novih i podizanje postojećih resursnih stanja , za pronalazak mjesta pod suncem.

NLP U BUSINESSU
za management,direktore, poduzetnike.

Manageri i rukovoditelji, kontinuirano su suočeni sa izazovom upravljanja ljudskim potencijalima. Akademije za stjecanje znanja i razvoj managerskih vještina, ne omogućuju kvalitetna rješenja za upravljanje ljudskim potencijalima koje su značajan faktor za uspjeh i ostvarenje ciljeva. S toga je NLP practitioner, koji nudi konstruktivna, sažeta i najvažnija rješenja za upravljanje ljudskim potencijalima, možda i najvažniji dodatni alat za uspjeh u businessu.

Tehnika omogućava razumijevanje funkcioniranja percepcije drugih ljudi, te daje alate za upravljanje organizacijom, komunikacijom, ljudskim resursama, motivacijom, konfliktima, prezentacijom, odlukama, i ciljevima tvrtke ili tima, omogućava bolji uvid u rješenja organiziranja posla, razvija vještine liderskog vođstva, te usmjerava vlastite i resurse tima kojim upravljate, prema ciljevima tvrtke.

Također, onogućuje konstruktivno upravljanje sobom, karijerom i ciljevima, za sve karijeriste.

Tijekom edukacije, bavimo se temama upravljanja ljudskim resursama, na konkretnim primjerima – problemima iz prakse, te na licu mjesta odrađujemo dobar dio organizacije vašeg poslovanja i unapređujemo postojeće stanje.

NLP I COACHING

Koristeći tehnike NLP-a coach klijentu učinkovito može pomoći kod općenitog vođenja kroz proces rasta uspostavljanjem dobrog odnosa, definiranja problema, definiranja ciljeva, promijene ograničavajućih uvjerenja, učenja tehnika opuštanja i osnaživanja, promjene ograničavajućih obrazaca ponašanja, podizanja resurnog stanja u svakog situaciji, boljeg razumijevanja drugih ljudi i samih sebe, osviještavanje i postavljanje strategija, balansiranja emocija

Postavljanje ciljeva, razlika između teme i stvarnog problema, usredotočenost na proces a ne na sadržaj i primjena adekvatnih strategija najvažnije su stavke dobrog coachinga. NLP u tome nudi cijeli niz tehnika i mogućnosti.

NLP U ZDRAVSTVU

NLP omogućuje medicinskom osoblju da uspostave skladan i kooperativan odnos s pacijentima, prepoznaju resursnog stanja pacijenata te nauče upravljati sa njima sa ciljem podizanja resursa, unaprijede komunikaciju, reduciraju vlastiti i stres pacijenata te steknu realan uvid u svoju ulogu u radu sa ljudima, povećaju svijest o sebi te uspostave stabilnost i bolje razumijevanje pacijenata sa kojima rade.

S obzirom na svakodnevne pritiske kojima su izloženi, stalan stres i veliki broj pacijenata o kojima se dnevno brinu, kao i teret odgovornosti koju nose, tehnike NLP-a će zdravstvenom osoblju pomoći da sačuvaju ravnotežu između poslovnih i privatnih obveza, povećaju otpornost na stres i unaprijede osobnu komunikaciju.

NLP I ODGOJ
uspješno roditeljstvo

NLP unapređuje komunikaciju između roditelja i djece. Biti roditelj zahtjevan je zadatak, posebice u današnjem svijetu. Zato je dobra komunikacija, a to znači jasna i izravna komunikacija koja uzima u obzir osjećaje i potrebe djeteta, presudna za uspostavljanje dobrog odnosa između roditelja i djece.On omogućuje upoznavanje djeteta sa psihološke točke gledišta što stvara jasniju sliku o potrebama djeteta i mogućnostima za njihovo ispunjenje, omogućava uvid u djetetove sposobnosti te usmjerenje ka ciljevima koji su u skladu sa djetetovom prirodom.

Jezični modeli NLP-a omogućuju podizanje i razvoj resursa djeteta u razvoju što je izvrstan alat za osnaživanje djeteta u ranim fazama razvoja za ciljeve u budućem životu.

NLP je i svojevrstan alat za prepoznavanje i korištenje modela motivacije za djecu u razvoju, što omogućuje kvalitetno upravljanje procesom razvoja djeteta, podizanje njegove učinkovitosti te postizanja kvalitete njegovog života, a sve prilagođeno potrebama i percepciji djeteta.

NLP U NASTAVI

U nastavi, najvažniji segment je sposobnost nastavnika za uspostavljanje učinkovite komunikacije sa djecom. NLP u nastavi omogućuje jasnu i ciljanu komunikaciju prilagođenu grupama ali i pojedincu, kao i modele za pripremu prezentacija i izlaganja, prilagođenu svih perceptivnih filtera što omogućava bolje razumijevanje sadržaja različitim osobnostima djece.

NLP u nastavi daje uvid u percepcije učenika te modele za upravljanje emocionalnim, resursnim i drugim stanjima učenika, omogućuje bolje razumijevanje učenika te daje alate za upravljanje stanjima sa ciljem podizanja resursnih stanja i učinkovitosti u radu, kao i motivaciju.

Drugi segment nastave jeste metodički pristup i kvalitetno postavljanje i razvoj ciljeva u nastavi. NLP nudi čitav niz modela za metodički pristup te organiziranje procesa nastave.

NLP I PRAVNICI

Pravnici, odvjetnici, suci… ssadržaj NLP-a mogu koristiti imati velike koristi od obrazaca iz NLP-a koji se tiču verbalne i neverbalne komunikacije te upravljanju konflikata.

NLP I MEDIJACIJA

Medijacija ili rješavanje konflikata jest proces koji je orijentiran ka budućnosti i rješenju, a temelji se na radu s osobnim resursima dviju strana, baš kao i NLP. Vizualizacija budućeg stanja, uspostavljanje odnosa povjerenja i razumijevanja, samo su neke od tehnika koje mogu pomoći medijatorima da uspješno obave svoj posao.

NLP I UMJETNICI

Glumcima, piscima, slikarima… NLP omogućava poticanje i razvoj kreativnosti.

NLP U SPORTU

NLP sadrži tehnike tehnika za pripremu sportaša, timski rad u ekipnim sportovima, edukaciju na području komunikacije i rješavanja konflikata, rad na stresu, itd.

BROJ MJESTA JE OGRANIČEN, A CIJENA PREDAVANJA I RADIONICE JE 150,00 kn

Vaše cijenjene prijave, molim pošaljite emailom:
[email protected]

Veselim se druženju!

melitamcoaching.com

Poklon čitateljima ATME

ATMA portal vam poklanja 3 besplatne kotizacije za ovu radionicu. Sve što trebate napraviti je javiti se na e-mail [email protected]

Responsive text-61
Prethodna objavaDnevni Jyotish Horoskop 31.03.2017.
Slijedeća objavaInna Jarovaja i ove godine u travnju dolazi u Hrvatsku!
Melita Manojlović
Melita je svoj osobni rast počela još u ranom djetinjstvu kada ju je život počeo učiti iznimno teške lekcije. Tražeći odgovore na pitanja od životne važnosti, smisao života počela je otkrivati već od svoje 12. godine.Svoj profesionalni put u sferi duhovnosti i osobnog rasta počela je u 30-im godinama kada se prvi put educirala na polju psihologije i to za NLP praktičarski, a svoj put je nastavila educirajući se i radeći s ljudima uz pomoć različitih emocionalnih tehnika koje je istovremeno koristila za svoj rast.Na duhovnom polju, život nije bilo jednostavno razumjeti, jer je često servirao nerazumljive poruke i dosta teške lekcije pa je stoga tražeći odgovore, svoj duhovni put produbila različitim spiritualnim i energetskim tehnikama koje su joj omogućile vlastiti napredak, otklanjanje blokada iz svog života, ali i napredak u poslovnom smislu jer danas svojim klijentima i slušateljima omogućava širok spektar iznimno vrijednih znanja i tehnika za rad na sebi. Seminari, radionice, videa, individualni pristup ...Zakon privlačenja je osnova svih učenja pa je tako uz svoja učenja i rad na sebi spoznala jako duboku priču zakona privlačenja te odlučila je prenositi.Učeći NLP od početka svog profesionalnog usmjerenja prema psiho-spiritualnom svijetu, dostigla je stupanj znanja i educiranosti NLP trenera, te je tako postala i edukator koji na jednostavan način prenosi NLP , putem certificiranih edukacija koje održava kontinuirano. Pokretač je promjena na polju razvoja ljudskih resursa za uslužne djelatnosti, širenjem svijesti o važnosti čovjeka i s jedne i s druge strane uslužne djelatnosti, utemeljila je centar za razvoj ljudskih resursa te svojim treninzima za uslužne djelatnike širi svijest o Hospitality pristupu i potiče okolinu na promjenu prilagođenu čovjeku i njegovim vrijednostima.Kolumnista je mnogobrojnih hrvatskih portala i ponosna kolumnistica udruge Atma.

OSTAVI KOMENTAR

Ostavite svoj komentar!
Please enter your name here