Atma Krija Yoga je znanstveni, no istovremeno i devocijski proces spoznaje vlastitog Sebstva. Jedan od ključnih elemenata, ili razloga, prakticiranja Atma Kriya Yoge je spaljivanje karme koju smo nakupili tijekom mnogih života.

Ta karma ne dopušta nam brzo napredovanje na duhovnom putu i postizanje krajnjeg cilja svakog ljudskog bića. Atma Kriya Yoga ubrzava tu evoluciju. Ponekad je se naziva ‘zrakoplovnom rutom ka Bogu’. Legitimno pitanje koje se može pojaviti je:

“Kako Atma Kriya Yoga spaljuje karmu?”

atma.hr – 45

Potrebno je objasniti taj znanstveni proces.

Najprije je potrebno razumjeti što je uopće karma. To je bilo koja radnja koju napravimo. Nebitno je doživljavamo li tu radnju kao dobru ili lošu. Radnja koju se izvodi iz sebičnih motiva uzrokuje vezanost. Bilo koja radnja, koju se ponovi određeni broj puta, stvara impresije (samskare), koje se tada utiskuju u naš podsvjesni um (chitta). Rečeno jednostavnijim jezikom: ako neprekidno radimo istu pogrešku, ta će se pogreška transformirati u impresiju, koja postaje dio onoga što jesmo i prisiljava nas te diktira kako ćemo se ponašati u budućnosti. Ona je poput sjemena koje posadite (radnja – karma) i vode (ponavljana radnja), i na kraju izraste u moćnu biljku (samskara). Na to također možemo gledati kao na karmičku posljedicu određene radnje. Drugim riječima, kada zapnemo u nekoj navici (radnja koja se ponavlja) to se naziva samskara.

Postoje mnogi utisci, koji ustvari imaju potencijalnu snagu da se u bilo kojem trenutku pojave iz podsvjesnog uma (chitta). Svaka radnja ili namjera bilo kakve vrste ostavlja dubinsku samskaru u strukturi ljudskog uma. Izvanjski podražaji potrebni su kako bi se osvijestilo samskare. U umu se pojavljuje misao (sankalpa – namjera) o ispunjavanju želje. Priroda želja ovisi o samskarama. One mogu biti povoljne, ili manje povoljne, ovisno o vašem životnom cilju.

Iz samskara proizlaze tendencije koje uzrokuju da se osoba ponaša na određen način. To se zove vasane, a zbog vasana se ponašamo poput strojeva (bezumno). Vasane se formiraju od samskara (suptilni utisci). One dolaze u obliku želja, emocija, mentalnih nagona, i slično. Iz samskara poput štetočina izviru vasane (sklonosti). Iz vasana se rađaju beskonačne želje, a iz uživanja u tim željama proizlazi još žudnji ili intenzivnih čežnji (trishna).

Te sklonosti (vasane) oblikuju obrasce misli (vrittiji). Oni u umu bude zadovoljstva (vrittiji), koji privlače lijepe predmete te se na taj način ubrzo formiraju vezanosti. Ti obrasci razmišljanja oblikuju naše stavove i mentalnu narav. Um ima u planu ispuniti te želje i u času nas zavedu strasti (kama). Dakle, vrittiji nas vode natrag u akciju, u radnju (karma). Djelujemo jer nas naš um prisiljava na djelovanje kako bi zadovoljio naše želje u obliku sklonosti, koje proizlaze iz utisaka koji se nalaze u umu, a uzrokovani su prošlim radnjama. To je zlokoban, beskrajan krug! No postoji izlaz.

Ono što se uči u školama meditacije je smirivanje uma. To je prvi korak. Drevni mudrac Patanjali to opisuje kao yogaś-citta-vr̥tti-nirodhaḥ – umirivanje turbulentnih valova uma. Ponekad se te valove uma opisuje kao vrtloge koji vas povuku dolje jednom kada ste im dovoljno blizu.

atma.hr – 47

Ako um nije smiren, kako se može na bilo što usredotočiti?

Um je turbulentna, bijesneća oluja. Bitka njegova smirivanja ponekad se čini kao jalov posao. ‚Majmunoliki um‘ još je jedna riječ kojom se opisuju aktivnosti uma. Nikad nije u miru, čak niti tijekom sna. A razlog za to već sam obrazložio: neprekidno ga stimuliraju izvanjski predmeti privlačenja, koji zatim uzrokuju samskare, a one se ukotvljuju u podsvjesni um.

Problem je što većina tehnika meditacije koristi um kako bi kontrolirala um. Primjenom te metode rezultati nisu sjajni. Potrebno nam je nešto mnogo moćnije od samoga uma. To ‚nešto‘ je japa nām, ili ponavljanje božjega imena. Potrebno je da neprekidno bombardiramo um s novim utiscima, i naelektriziramo i svjesni i podsvjesni um moćnim sjemenom božjega imena, koje je ustvari oružje izuzetno visoke vibracije. U tu svrhu koristimo jednu od najmoćnijih mantri poznatu čovječanstvu u današnje vrijeme: OM Namo Narayanaya. Značenje ove mantre je: „Predajem se Onome koji obitava u svim stvarima, i u Kojemu sve stvari obitavaju.“

Drugim riječima, prisiljavamo um da se preda Svevišnjemu i Njemu dozvoljavamo da preuzme kontrolu nad umom. Nije potrebno da Mu predamo ništa drugo. Jednom kad Mu predamo um, u potpunosti smo Njegovi! Tada Svevišnji može preuzeti potpunu kontrolu nad našim cijelim bićem. Gospodin Krishna stalno je iznova naglašavao u Bhagavad Giti: „Meni predaj svoj um!“ Dakle, kada predamo um uz pomoć japa nāma (ili japa kriye), tek tada možemo istinski meditirati na Svevišnjega.

Atma Kriya Yoga spaljuje mnoštvo prošlih karmi. Kako to ona radi? Svaka radnja, čak i kad se radi o nečem jednostavnom poput disanja, gledanja, mirisanja, osjećanja, kušanja…stvara karmu. Iz tog razloga mi koristimo proces disanja i u svaki dah unosimo mantru (moćni projektil visoke vibracije) te je usmjeravamo u određena, odabrana mjesta na kojima u stvari samskare i vasane pogubljujemo električnom strujom. Sasječemo ih u korijenu kako im ne bismo dopustili da se odšuljaju u podsvjesni um. To je istinska unutrašnja yagna, ili ceremonija vatre, u koju nudimo sve svoje skrivene sklonosti. Cilj Atma Kriya Yoge je uništenje samskara. Uništenje svih samskara vodi u mokshu (oslobođenje). Oslobođenje znači slobodu od ciklusa umiranja i smrti.

Sve to ne bi bilo moguće bez milosti kojom je prožet Shaktipat, kojeg se dobiva prilikom inicijacije u Atma Kriya Yogu. Riječ Shaktipat doslovno znači spuštanje milosti. On otključava naše unutrašnje kanale i omogućava tehnikama Atma Kriya Yoge da naprave svoj posao. Uz to, Majstori Mahavatar Babaji i Paramahamsa Vishwananda, čijom milošću su ove oslobađajuće tehnike dane čovječanstvu, obećali su da će biti prisutni svaki put kada bilo koji kriya jogin prakticira Atma Kriya Yogu. Imamo njihovo vječno jamstvo, a svjedočanstva tisuća kriya jogina to svaki dan i dokazuju.

Paramahamsa Vishwananda je rekao:
“Kad dobivate inicijaciju u Atma Kriya Yogu, i dakle primate Shaktipat, u vama se aktivira drugačiji kanal. Taj kanal je guru-parampara, milost i blagoslovi gurua, mudraca i svetaca tog duhovnog nasljeđa, koje teče od Majstora prema učeniku, ili od Majstora prema učitelju i onda prema učeniku.”

To je razlog zašto je inicijacija u provjerenu tradiciju joge od izuzetne važnosti. U suprotnom naši napori ne bi urodili plodom.

Još nešto se, onako kako je to objasnio Paramahamsa Vishwananda, događa prakticirajući Atma Kriya Yogu: “Atma Kriya Yoga budi shakti, kozmičku energiju unutar tebe, kako bi se mogao vratiti univerzalnom izvoru, koji je tvoje istinsko sebstvo.”

atma.hr – 45

Taj process buđenja kundalini shakti događa se automatski i siguran je upravo zbog prethodno spomenute milosti. Nemoguće je da dođe ni do kakve štete ako je prakticirate sukladno uputama. Naše tijelo beskrajno je spremište kozmičke energije. Atma Kriya Yoga pomaže aktivirati to spremište.

Mahavatar Babaji je tijekom stoljeća poučio mnogo oblika kriya joge. To je pojasnio Paramahamsa Vishwananda: „Atma Kriya Yoga je sustav joge kojeg je dao Mahavatar Babaji. Radi se o vrlo jednostavnom načinu da se pomogne probuditi istinsku ljubav i dođe u doticaj s vlastitim sebstvom.“

Dakle, dolazimo do zaključka i cilja naše duhovne prakse. Spaljivanje karme je nuspojava i to ne bi trebao biti glavni razlog prakticiranja Atma Kriya Yoge. Zašto? Jednostavno zato jer našim vlastitim naporima, koji su lišeni milosti, ne možemo postići ništa. To je glavna pogreška nekih tradicija kriya joge, koje se oslanjaju isključivo na napore praktikanta. Glavni cilj trebao bi biti buđenje božje Ljubavi. Riječ atma znači duša, koju prožima božja Ljubav. Kada dotaknemo našu dušu, dotičemo izvor naše egzistencije, koja je Ljubav.

Napisao: Swami Kanjalochana

Nakon 10 godina provedenih u ashramu svojeg Gurua Paramahamse Sri Swamija Vishwanande, Swami Kanjalochana bio je spreman za sljedeći korak u svojoj duhovnoj evoluciji. Iniciran je u drevni red swamija i poslan u Hrvatsku po direktnoj uputi Paramahamse Viswhanande kako bi ovdje nastavio širiti njegovo poslanje.

Više o Swamiju pročitajte na: www.kanjalochana.com

Tečajeve Atma Kriya Yoge na redovitoj bazi održava sedam certificiranih učitelja diljem Hrvatske. Sljedeći tečaj održat će Swami Kanjalochana u Zagrebu 9.-10. rujna.

Za više informacija nazovite 095 846 5988 (Sonja).

26 HOLISTIČKA ANATOMIJA

HOLISTIČKA ANATOMIJA

Integrativan vodič kroz ljudsko tijelo

Komplementarni i alternativni pristupi zdravlju i medicini sve su više prihvaćeni kako ograničenja konvencionalnih tretmana postaju sve vidljivija. Ova knjiga predstavlja autoritativnu studiju anatomije, fiziologije i patologije, ali cijelu raspravu autorica proširuje povezujući znanost o tijelu i razne oblike alternativnih pristupa zdravlju kako bi istražila način na koji ljudsko tijelo funkcionira – i način na koji stupa u interakciju sa svojim okružjem te kako to postojanje doživljava na emocionalnoj i duhovnoj razini.

440 stranica, format: 16×23 cm

Cijena: 165 kn - Kupi ovdje

OSTAVI KOMENTAR

Ostavite svoj komentar!
Please enter your name here