atma.hr – 52
Priroda današnjeg dana je «bezuvjetna ljubav kao moć».

Kaže se da ljudi koji privlače dobro u svoj život posjeduju tajanstvenu moć. Sposobnost da se dosegne više stanje postojanja, gdje kao da nema odgode između nastanka misli i uobličavanja misli u materijalnom svijetu, oslanja se na bezuvjetnu ljubav koja od svijeta ništa ne zahtjeva niti ga osuđuje.

Svakome od nas dostupna je ta moć. Većina nas jednostavno ne prepoznaje kako smo uistinu snažni zbog toga jer mislimo, a pomoću misli privlačimo k sebi obilje svemira. Kad o tome razmišljamo razumno, odmah pomislimo na sukob između slobodne volje i sudbine. Zbog tog sukoba često ne mislimo i ne živimo na način bezuvjetne ljubavi. Naša racionalna lijeva strana mozga kaže: «Ako je sve već određeno, onda nemam slobodnu volju. Zbog toga je sve što pomislim predodređeno – sudbinski sam određen».

Ipak, sudbina nije predodređena, sudbinu u potpunosti određujemo mi. Horoskop je pokazatelj naših misli i obrazaca razmišljanja koji su u nama pa na taj način može biti pokazatelj naše sudbine. Svaki trenutak našeg sadašnjeg postojanja je rezultat naše predhodne misli. Zamisao da je sve unaprijed određeno je privid. Mi možemo ostvariti našu vlastitu sudbinu.

Slobodna volja je poklon bezuvjetne ljubavi. Njome stvaramo svoju sudbinu, a kada se odvažimo skrenuti s puta bezuvjetne ljubavi, jednostavno živimo u prividu. Misli o odvojenosti od Božje volje stavljaju nas u ropski položaj. One kažu da je Bog nešto čega se moramo bojati ili netko s kim se moramo boriti. Očito, kada bi to bila istina, Bog ne bi mogao biti istodobno i ljubav.

Jednom kada upadnemo u taj privid postajemo žrtva života, a ne sustvaratelj u njemu. Gubimo svoju sposobnost da širimo bezuvjetnu ljubav koja jest smisao našeg postojanja, te umjesto toga projiciramo naš uvjetovani ego. Drugim riječima, odustajemo od svoje moći da budemo jedno s Božjom silom koja nas je stvorila i gubimo moć da ostvarujemo i sustvaramo život koji želimo. Život je u sukobu s našom višom moći.

Mario Piškur, jyotishi
www.vedskijyotish.com

atma.hr – 52
atma.hr – 52
POVEZANI TEKSTOVI