Priroda današnjeg dana je: ples Venere i Jupitera

Kada otvorimo vrata svoje podsvijesti, tajne će isplivati iz nas. Jedna ljubav ostala je neostvarena i čeka u kutu da nas preuzme. Koja je to ljubav i kako se zove? To je ljubav koja izvire iz nas, koja nas obuzima kada smo sami. Ta ljubav, neostvarena ljubav, to je plamen – vodič. Vodič prema novoj svijesti Jupitera. Kada ostvarimo novu svijest, svijest ljubavi, tada nam ništa neće biti strano ili nemoguće. Jupiter je snaga udružena s Venerinom snagom ljubavi. Božanska Majka – Venera, ona koja sve grli, koja sve voli, koja voli svoju zemaljsku djecu, daje svojoj djeci plamen ljubavi, plamen stvaranja. Ne – stvaranja, jer sve je u ljubavi i mi smo u ljubavi, premda je uvijek ne primjećujemo, ali ona tinja tu za nas i u nama. U našoj djeci oduvijek postoji, ne smijemo je gušiti, pustimo da raste, kao djeca ljubavi, kao djeca prirode, neka izrastu u snažna stabla, jer oni su ljubav. Priroda je ljubav.

Mario Piškur, jyotishi
www.vedskijyotish.com