10. tithi – Krišna Dašami
Čandra ili Mjesec u nakšatri Rohini

Priroda današnjeg dana: «Podsvijest nam daje ono čime se zaokupljamo»

Naš podsvijesni um najbolje stvara ono čime smo zaokupljeni. Zbog toga obično na kraju doživljavamo upravo ono zbog čega se brinemo. Briga je moćan način bavljenja nečim. Podsvijesni um nas ne pokušava ometati. On nam naprosto daje svoju najbolju verziju onoga što mu odašiljemo svojom pozornošću i usredotočenošću.

Drugi način na koji možemo gledati na podsvijesni um je da ga vidimo kao jednosmjernu ulicu. Ona će nas odvesti tamo kamo je usmjerena. Ovo saznanje ključ je za programiranje našeg podsvijesnog uma uvjerenjima i smjernicama koji su u suglasju sa željom našeg srca.

Ako želimo ići u smjeru ljubavi, bavimo se uspješnim primjerima ljubavi. Ako se želimo kretati u smjeru zdravlja, bavimo se ugodnim zamislima ravnoteže i zdravlja. Ako želimo blagostanje, zamišljajmo kako postajemo uspješni. Isto se odnosi na slobodu, podršku, prilike ili što god već želimo.

Usmjeravajmo svoju pozornost na te ideje sve dok ne povjerujemo da one čekaju na nas. Naš podsvijesni um isporučit će iskustva uspjeha jednako savjesno kao i razočaranja. On hoće i može isporučiti samo ono što mu svjesno naručimo da isporuči!

Mario Piškur, jyotishi
www.vedskijyotish.com