52
Priroda današnjeg dana su “pozitivne afirmacije”.

Pozitivne afirmacije funkcioniraju bez obzira na to vjerujemo li u njih ili ne, jer su u skladu sa zakonom privlačnosti. Stoga, ako ih s emocionalnim intenzitetom, sigurnošću i vjerom ponavljamo više puta dnevno, sasvim će dobro djelovati. Ako ih pak nemarno izgovaramo, a onda čitav dan sami poričemo svoje pozitivne riječi negativnim postupcima (primjerice ako se nakon ponavljanja afirmacija za mršavljenje pretrpavamo hranom), zakon privlačnosti će nam privući još više kilograma, jer smo jelu posvetili veću emocionalnu pažnju nego afirmacijama. Najbolje je pozitivno razmišljati i svojim postupcima pružati podršku ciljevima koje želimo ostvariti kroz pozitivne afirmacije.

Mario Piškur, jyotishi
www.vedskijyotish.com

52
52