Priroda današnjeg dana je «snaga da kažemo NE».

Izgleda da su nas roditelji učili da uvijek kažemo svemu DA, kada ne znamo reći NE. Znati reći NE, znači da se znamo i umijemo zauzeti za sebe i za svoje potrebe. Mi često potrebe drugih ljudi, potrebe svojih bližnjih stavljamo ispred naših potreba. To je ponekad dobro, ako im je potrebna naša pomoć, ali na duže staze dovodi do toga da započinjemo zapostavljati sebe i svoje potrebe.

Ako kažemo NE, ako znamo reći NE, tada priznajemo i potvrđujemo da smo jednako dobri i jednako vrijedni. Ako uvijek kažemo DA tada na sebe preuzimamo previše obaveza i odgovornosti koje možda nisu naše. Ako bismo napravili svakodnevni popis obaveza i dužnosti, vidjeli bismo da ih ima previše, da su poneke suvišne a suvišne su zato, jer smo ih sami sebi «nametnuli» uz pomoć naše obitelji, uz pomoć kolega na poslu ili uz pomoć prijatelja.

Zato bi se trebali potruditi da kažemo barem danas NE, svemu onome što nas opterećuje. Ako na taj način provedemo dan, uočiti ćemo pozitivne promjene, kako u svojem stanju i osjećanju a isto tako će se javiti i sasvim drugačije reakcije naše okoline.

Mario Piškur, jyotishi
www.vedskijyotish.com