Priroda današnjeg dana je «prijemčivost».

Svatko od nas je prijemčiv za nešto. Ako smo za nešto prijemčivi to znači da u sebi nosimo klice ili sjemenke koje će proklijati u određenim situacijama ili okolnostima. Duhovne sjemenke, proklijati će u životnim okolnostima koje pogoduju njihovom razvoju. To često mogu biti krizne situacije ili ozbiljni problemi koji služe kao poticaj ili kao plodno tlo za razvoj spiritualnog usmjerenja, kada se počinjemo pitati: «Zašto se meni to događa?» ili «Koja je prava svrha ovih problema?» Kako da ih ukonim? i slična pitanja.

Materijalne sjemenke kliju ako smo snažno naklonjeni materijalnim postignućima. Sjemenke naših želja su posebno snažne, razvijaju se i uz najmanju pojavu novih materijalnih mogućnosti. U Patanđalijevim «Yoga sutrama» sjemenke se zovu samskare i vasane, koje trebamo spržiti praksom yoge ili meditacije, tako da one ne uspiju proklijati. To nas može spasiti od materijalne egzistencije ili stalnog rađanja u krugovima i ciklusima života. Zato je posebno važno da budemo prijemčivi za duhovnu praksu, koja predstavlja «kraljevski put» prema prosvjetljenju.

Nažalost, često smo prijemčivi i za loše stvari, situacije ili za pogrešne osobe. Naš je zadatak da osvjestimo za što smo stvarno prijemčivi!

Mario Piškur, jyotishi
www.vedskijyotish.com