Priroda današnjeg dana je «dobrota služenja».

Dobrota je služenje koje mora ispunjavati čovjeka zbog njega samoga. Kad ne bi bilo ni neba, ni Boga koji vlada sa svijetom, dobrota bi ipak bila neizbježan zakon života. Znati što je pravedno i toga se pridržavati – to je naša obveza i naša prednost.

Čovjek koji priznaje da i u najmanjim stvarima postoji tračak božanske sile osoba je plemenitih shvaćanja i poštenih namjera. Takav čovjek cijeni sebe i druge i ne omalovažava niti jedan, ma kako bio beznačajan posao nego i na njega gleda kao na očitovanje božanske sile.

Za sebe trebamo tražiti pošten život koji je u skladu s Božjom voljom, pa ćemo ispuniti životni zadatak koji nam je određen. Jedino tako naš će život biti ispunjen i cjelovit!

Mario Piškur, jyotishi
www.vedskijyotish.com