Priroda današnjeg dana je «promjena pogleda na svijet».

Polako, ali neprekidno čovječanstvo se kreće naprijed prema sve jasnijem pojmu istine o smislu i značenju života i organizaciji života u skladu s tom spoznajom. Zato se shvaćanje ljudi o vlastitu životu i sam čovjekov život neprestano mijenjaju. Ljudi izraženijeg osjećaja za istinu shvaćaju život u skladu s uzvišenijom svjetlošću koju mogu vidjeti i tako izgrađuju vlastiti život. Manje osjetljivi ljudi drže se prijašnjeg shvaćanja života i prijašnjeg ustrojstva života, pa se čak trude da ih zadrže.

Kao što na svijetu uvijek ima ljudi koji su se opredjelili za progresivniji, noviji izraz istine i koji se trude da žive u skladu s njom, ima i ljudi koji se drže jednostavnog, preživljenog, sada nepotrebnog shvaćanja istine i života.

Mario Piškur, jyotishi
www.vedskijyotish.com