12. tithi – Šukla Dvadaši
Čandra ili Mjesec u nakšatri Kritika

Priroda današnjeg dana je “svako dobro u Novoj godini”.

Evo završili smo sa starom i ušli smo u Novu godinu u kojoj će nas čekati nova iskustva kroz koja ćemo prolaziti. Nadam se da će ta nova iskustva biti za naše “najviše dobro” te da ćemo putem njih mnogo toga naučiti kako o sebi tako i o svijetu koji nas okružuje. Biti će problema, no biti će i radosti ponekad samo u malim stvarima, ali i to su važne radosti. Izuzev toga što smo svi mi za godinu dana stariji polako se krećemo prema većoj životnoj mudrosti koju smo stekli živeći u ovom tijelu, u ovoj zemlji i na ovoj planeti.

Sretno Vam svima!

Mario Piškur, jyotishi

www.vedskijyotish.com