15. tithi – Šukla Purnima
Čandra ili Mjesec u nakšatri Ardra

Priroda današnjeg dana je “puni Mjesec, punoća našega Uma”.

Naš Um je moćno sredstvo za ostvarenje ali i moćno sredstvo za patnju, sve o visi o nama samima i o našoj svijesti. Mi sami odlučujemo što ćemo izabrati. Ako naš Um pokreću prvenstveno naše sebične želje, to nije dobro, jer ako se one ne ostvare tada se javlja, nezadovoljstvo, ljutnja i patnja. Ali ako je naš Um usmjeren prema duhovnom razvoju i samorealizaciji tada on postaje moćno oružje za napredak. Sebični ciljevi i ciljevi prema samorealizaciji su dva suprotna pola našega Uma. Danas slavimo Noć punog Mjeseca ili Purnimu pa zato punoća našega Uma mora biti usmjerena na ono duhovno, na našu duhovnu praksu!

Mario Piškur, jyotishi
www.vedskijyotish.com