10. tithi – Šukla Dašami

Čandra ili Mjesec u nakšatri Pušja

Priroda današnjeg dana je “govorimo o onome što volimo”.

Dok govorimo o bilo kakvim poteškoćama s novcem, odnosima, o bolesti ili čak o tome kako nam se smanjila plaća na poslu, mi ne govorimo o onome što volimo. Kad govorimo o ružnim događajima koje smo čuli na vijestima, o osobi ili situaciji koje nas ljute ili frustriraju , mi ne govorimo o onome što volimo. Kad govorimo o napornom danu, o tome kako smo zakasnili na sastanak, kako smo zaglavili u prometnoj gužvi ili propustili tramvaj ili autobus, mi govorimo o onome što ne volimo. Svakoga se dana događa mnoštvo sitnica – ako se zaokupimo samo onim što ne volimo, svaka od tih sitnica donijet će nam dodatne muke i poteškoće u život.

 

Moramo govoriti o dobrim stvarima. Govorimo o sastanku koji je dobro završio. Govorimo o tome kako volimo stići na vrijeme. Govorimo o tome koliko je dobro kad smo potpuno zdravi. Govorimo o dobiti koju bismo željeli ostvariti u svom poslu. Ako želimo privući ono što volimo, moramo govoriti o onome što volimo.

Mario Piškur, jyotishi

www.vedskijyotish.com