9. tithi – Šukla Navami
Čandra ili Mjesec u nakšatri Revati

Priroda današnjeg dana je “o novcu”.

Kakve osjećaje gajimo prema novcu? Većina bi ljudi rekla da voli novac, ali ako ga nemaju dovoljno, to znaći da se uopće ne osjećaju dobro u odnosu na novac. Ako netko ima sav novac koji mu je potreban, tada se svakako dobro osjeća kad je tiječ o novcu. Sami možemo procijeniti kakvi su naši osjećaji, jer ako nemamo onoliko novca koliko nam je potrebno, tada se ne osjećamo dobro u odnosu na njega.

Ako pogledamo u svijet, vidjet ćemo da se većin ljudi ne osjeća dobro u pogledu novca, jer se većina novca i bogatstva  svijetu nalazi u rukama otprilike 10 posto ljudi. Jedina razlika između bogatih i svih ostalih sastoji se u tome što imućni ljudi gaje više dobrih nego loših osjećaja prema novcu.

Posve jednostavno.

Mario Piškur, jyotishi
www.vedskijyotish.com