Kao što su mnogi i tražili uz podršku agencije Damir d.o.o.- Umag, organizirali smo izlet u Visoko od 26. do 28.5.2016.!

Polasci iz UMAGA- RIJEKE – KARLOVCA I ZAGREBA
26.05. Petak: ZAVIDOVIĆI, SARAJEVO

1. dan – kreće se iz Umaga u 4 h ujutro autobusom, Rijeka, Karlovac, Zagreb, kupe se putnici iz navedenih gradova u dogovoreno vrijeme. Idemo u Zavidoviće u razgled megalitnih kugli. Najveće nalazište je kod Zavidovića, u Dubokom potoku, gdje ih je svojevremeno bilo 80. Neke su završile niže u rijeci Bosni, veći dio su lokalni stanovnici razbili u potrazi za blagom kojeg nikada nisu našli, dio ukrašava privatna imanja, a još uvijek osam očuvanih kamenih kugli leži u potoku. U septembru 2006., na inicijativu Fondacije, osnovan je “Arheološki park: Bosanske kamene kugle”, koja je pretvorena u turističku atrakciju. U poslijepodnevnim satima krećemo u Sarajevo. Zajednički odlazak u grad, razgled grada uz lokalno, tematsko vodstvo postajemo Sarajlije. Naravno uz predviđeno slobodno vrijeme za šetnju, dodatne razglede, kupnju suvenira, ispijanje tradicionalne turske kave, dodatno, individualno planiranu večeru na BAŠČARŠIJI, uz preporučene tradicionalne specijalitete BIH kuhinje. Smještaj u hotelu 3*. Idealna blizina sadržaja grada, sve znamenitosti uz BAŠČARŠIJU, u krugu 500 m. Dvokrevetne sobe.

27.05. Subota: VISOKO; SARAJEVO
2. dan- Nakon što smo odmorili od puta, nakon doručka u hotelu, krećemo prema Visokom. Razgled piramida uz dogovorni program. Mogućnost ručka koje pripremaju kuharice dr. Semira Osmanagića po orginalnim domaćim receptima. U kasnim poslijepodnevnim satima vračamo se u Sarajevo. Slobodna večer u Sarajevu.

28.05. Nedjelja: VISOKO
3. dan- Nakon doručka u hotelu,vračamo se u Visoko. Razgled ostalih programa Bosanskih piramida po izboru i dogovoru. Iza ručka krećemo put kuće istom rutom kojom smo i došli.

CIJENA: 1.248,00 kn

Za Atma.hr i Drumtidam čitaoce poseban popust za prijavu druge osobe za izlet od 15% !!!
CIJENA S POPUSTOM ZA DRUGU OSOBU : 1.061,00 kn

 

Kontakt osoba za prijave i dodatne informacije o izletu:

Marina Vukeljić
[email protected]
098/ 20 30 18

U cijenu uračunato:
♦ prijevoz autobusom agencija Damir tours d.o.o,
♦ smještaj na bazi dva noćenja u hotelu u Sarajevu 3* sa doručkom,
♦ dvodnevni organizirani program u Arheološkom parku,
♦ te putno osiguranje

Rezultati istraživanja Bosanskih piramida

Među dosadašnjim brojnim rezultatima koji potvrđuju postojanje piramida utvrđena je pravilna geometrija piramida, orijentacija stranica piramida prema stranama svijeta, postojanje unutrašnjih prolaza (otkopanih i neotkopanih) na georadarskim snimcima. Analiza pravougaonih blokova koji prekrivaju piramide provedena je u šest instituta za materijale, koji su potvrdili da je riječ o iznimno čvrstom drevnom betonu, kvalitete koja nadmašuje današnji beton.

Provedena radiokarbonska datiranja također potvrđuju da su na teritoriji središnje Bosne i Hercegovine ostavile svoj trag barem četiri kulture:

  • Najstarija, paleolitska kultura koja je prenosila megalitne blokove i postavljala ih iznad podzemnih vodenih tokova, starija od 30.000 godina;
  • Graditelji piramida i tunelskog kompleksa, ujedno i najrazvijenija kultura, starija od 5.000 godina, a znatno mlađa od 30.000 godina;
  • Kultura koja je zatvarala tunelske prolaze, sposobna da prenosi velike količine materijala, mlađa od 5.000 godina;
  • Povremeni neolitski korisnici ulaznog dijela tunelskog kompleksa, u periodu 3.000-4.600 daleko u prošlost.

Arheoastronomske analize dokazale su primjenu sakralne geometrije u rasporedu piramida i njihovom međusobnom odnosu

Bosanska piramida Sunca

Bosanska piramida Sunca u Visokom s visinom od 220 metara smatra se prema dosadašnjim istraživanjima najvećom kamenom strukturom u obliku piramide na Planeti. Zidovi Bosanske piramide Sunca izgrađeni su od betonskih blokova.

Vodeća talijanska institucija u oblasti hemijskog inženjeringa, građevinskih i arhitektonskih istraživanja „Politecnico di Torino” analizirala je uzorke kamenih blokova s piramide Sunca. Tim iz Italije je u septembru 2009., prilikom obilaska arheoloških lokacija, uzeo nekoliko uzoraka s kamenih blokova iz podnožja sjeverne strane piramide Sunca. Analize su obavljene na Odjeljenju za hemiju Politehničkog instituta u Torinu, koje je specijalizirano za Nauku o materijalima i hemijsko inženjerstvo. U zaključku hemijskih i difraktometrijskih analiza ističe se da su „uzorci blokova ‘pješčara’ i betonskih konglomerata vještački građevinski materijali pravljeni ljudskom rukom.”

Uzorke istih materijala ranije su analizirali Institut za materijale „Kemal Kapetanović” iz Zenice (2007. i 2008.) s dr. Muhamedom Pašićem na čelu i Građevinski institut iz Tuzle (2006.) s dr. Ahmetom Imamovićem na čelu. Oni su tada zaključili da je riječ o betonskom materijalu. Karakteristike betona su potvrđene i u Institutu za konstrukcije i materijale Univerziteta u Sarajevu 2008. (dr. Azra Kurtović), a svi izvještaji su objavljeni u Zborniku radova s Prve međunarodne naučne konferencije o Bosanskoj dolini piramida. Rezultati uzoraka ploča pješčara i konglomeratnih blokova pokazuju svojstva obrađivanih i/ili izvanredno kvalitetnih betonskih materijala.

Analizom biljnog pokrova piramide Sunca, dr. Sulejman Redžić utvrdio je da ovdje neočekivano uspijevaju mediteranske kulture što je posljedica više temperature piramide Sunca u odnosu na okolna brda. Viša temperatura rezultat je postojanja šupljina (prolaza, hodnika, prostorija) u njenoj unutrašnjosti. To je potvrdilo analize doktora geofizičkih nauka Amera Smailbegovića rađene sa satelitskim radarom koji penetrira tlo.

Također, profesor Redžić je komparacijom breče iz doline Neretve i blokova breče na piramidi Sunca pokazao da koren bora kao svrdlo prolazi kroz breču u dolini Neretve, ali ne može proći kroz vještačke blokove od brečastog materijala na površini piramide Sunca. To je razlog zašto usprkos brojnim pokušajima pošumljavanja na piramidi Sunca nema borova koji će dostići dugovječnost i duboke korene.

Mjerenja su pokazala da Bosanska piramida Sunca generira ne-herzijansku energiju, čiji intenzitet raste kako se udaljava od centra.[19]

Bosanska piramida Mjeseca

Bosanska piramida Mjeseca visoka je 190 metara i drugi je objekat po veličini u Bosanskoj dolini piramida. Zajedno s Bosanskom piramidom Sunca i Bosanskom piramidom Zmaja tvori perfektan jednakostranični trougao.

Izgrađena je kombinacijom obrađenih ploča pješčara i gline. Kamenolomi za pješčar locirani su u okolini, kao i izvor gline koja je služila kao vezivo, vodonepropusni materijal i izolacija. Dizajn piramide je terasast što je jedinstven slučaj u svijetu piramida.

Gornji sloj ploča pješčara lijepljen je na osnovicu. Između dva sloja pronađen je organski materijal na arheološkoj sondi broj 20 na zapadnoj strani piramide koji je, prema radiokarbonskoj analizi Instituta za fiziku Šleskog univerziteta iz Gliwica (Poljska, 2011), star 10.350 godina p.n.e. +/- 50 godina. Na taj način je naučno potvrđena iznimna starost gradnje Bosanske piramide Mjeseca koja je starija od kultura Sumera, Babilona i drevnog Egipta.

Institut za materijale Univerziteta u Zenici je potvrdio da je različita čvrstoća i poroznost pojedinih ploča pješčara u istom redu, što potvrđuje da su ploče obrađivane od pješčara sa različitih dubina u kamenolomima. Inače, pješčar je građevinski materijal koji se i danas koristi u gradnji zbog dobrih karakteristika. Ispod Bosanske piramide Mjeseca nalazi se vodena akumulacija koja je povezana vodotokovima s piramidama Zmaja i Sunca.
Podzemni kompleks tunela „Ravne“.

Ispod Bosanske doline piramida pruža se mreža podzemnih tunela koja je pronađena u oktobru 2005. Nakon preliminarnih istraživanja u tunelima Ravne u proljeće 2006., od početka 2007. provodi se sistematsko čišćenje i podgrađivanje. Nekoliko stotina metara tunelskog pravca koji vodi ka Bosanskoj piramidi Sunca slobodno je za posjete.

Prahistorijski podzemni kompleks tunela koji se proteže desetinama kilometrima povezuje sve piramide, bunare i ostale objekte od značaja u Bosanskoj dolini piramida. Na megalitnim blokovima pronađenim u podzemnim tunelima ucrtani su simboli koji su, prema rezultatima radiokarbonske analize, prekriveni konglomeratom više od 30.000 godina.

Starost je određena radiokarbonskom analizom komada drveta (35x18x12cm) pronađenog u zidu konglomerata 2007., i to u Odjeljenju radioizotopa Instituta za fiziku Šleskog univerziteta u Gliwicama (Poljska), Laboratoriji za radiometrijsko datiranje i istraživanje stabilnih izotopa u Leibnitzu i u Christian-Albrecht Univerzitetu u njemačkom Kielu.
Navedeni rezultati se poklapaju s novim rezultatima antropološke genetike koji prvi imigracijski val Homo sapiensa prema balkanskom tlu smještaju u period od 30.000 – 35.000 godina u prošlost.

U septembru 2009. donesena je odluka da Fondacija, zajedno s „Forumom građana Visoko”, osnuje Muzejsku zbirku „Tuneli Ravne”, prahistorijskom kompleksu podzemnih tunelskih prolaza i prostorija ispod piramida, sa svrhom da se trajno zaštite pronađeni artefakti.
Svjedočanstva mnogobrojnih turista da im je boravak u Podzemnom labirintu „Ravne“ donio zdravstvena poboljšanja inicirao je niz istraživanja Fondacije kako bi se našla naučna potvrda tim tvrdnjama. Tim Fondacije izvršio je mjerenja koncentracije negativnih iona na 17 lokacija unutar Podzemnog labirinta te je utvrđeno da je koncentracija negativnih iona u prostorijama Podzemnog labirinta četverostruko viša (i zdravija) nego na planinama.
Gaibija Ćatić, direktor agencije „Ćatić“ iz Sarajeva, izvršio je mjerenja različitih vrsta energetskih zračenja u podzemnom labirintu “Ravne”, te je utvrđeno: ispod svakog keramičkog/megalitnog bloka nalazi se podzemni vodeni tok. Energija koja je detektirana u okolini keramičkih/megalitnih blokova nije negativna, kao što je to slučaj u 99.99% slučajeva iznad podzemnih vodenih tokova, već pozitivna. U prostorijama podzemnog labirinta također je registrirana prisutnost iznimno pozitivne energije.

Nadalje, tri izvora energetskog zračenja koji negativno utječu na ljudski organizam (kozmička, zemaljska radioaktivna, ionizirajuća) i tri mreže koje imaju štetno djelovanje po čovjeka (Hartmanova, Kurijeva i Šnajderova mreža) imaju vrijednost nula. Iz navedenog proizlazi da je podzemni labirint „Ravne“ za ljude najsigurnija lokacija u čitavoj BiH. Očigledno je da su graditelji tunela i piramida u Visokom raspolagali sofisticiranim znanjima o energetskim tokovima Planete.Institut dr. Masaru Emota iz Japana potvrdio je kvalitet vode u labirintu Ravne obzirom na pravilnost kristalne strukture.

Tumulus u Gornjoj Vratnici

Gornja Vratnica je selo u neposrednoj blizini grada Visoko, u kojem se nalazi brdo „Toprakalija“ u obliku tumulusa, pravilnog polukružnog uzvišenja. Iskopavanjem je utvrđeno postojanje pravilnih kamenih ploča sa valovitim uzorkom identičnom onom na Bosanskoj piramidi Mjeseca te megalitnih blokova koji tvore vanjsku stranu tumulusa. Iskopavanja su provedena i na susjednom uzvišenju Dolovi koje sadrži popločane staze u više nivoa. Njemački georadarski eksperti ustanovili su postojanje podzemnih prolaza i kamenih stepenica na ovoj lokaciji.

Kamene kugle

U Zavidovićima je u 2006. osnovan „Arheološki park: Bosanske kamene kugle“ na inicijativu „Fondacije Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“. Arheološki park je otvoren u saradnji s Općinom Zavidovići na trenutno najvećem nalazištu u Dubokom Potoku, 2 km od centra Zavidovića.

Kamene kugle pronađene su diljem Bosne na 20 lokacija, u zapadnoj Srbiji, Sandžaku i istočnoj Hrvatskoj. U Zavidovićima je najveće nalazište kamenih kugli različitih veličina, a ima ih i u Banja Luci (sela Trn i Slatina), Teočaku, Maglaju, Ozanićima, Olovu, Srebreniku te u drugim mjestima. Ove kamene kugle slične su kamenim kuglama koje su pronađene u Kostariki, Meksiku, Australiji, Novom Zelandu, Turskoj, Tunisu.

Fondacija je provela odgovarajuće naučne analize zaključujući da su kugle u Dubokom Potoku lijevane, a na drugim lokacijama oblikovane od vulkanskog i granitnog materijala.

Megalitni grad Daorson kod Stoca

Daorson je smješten nekoliko kilometara iznad Stoca u malom selu Ošanići. U stručnoj javnosti taj lokalitet domaći stručnjaci pogrešno nazivaju „helenistički grad Daorson“. Stil gradnje Grada identičan je megalitnim zidovima u Peruu, na Uskšnjem Otoku, Egiptu ili Meksiku.

Blokovi koji sačinjavaju zidove ogromnih su dimenzija, različitih oblika: kvadratni, pravougaoni i romboidni. Teško je naći dva bloka iste veličine. Tipična gradnja koja pripada civilizacijama pod utjecajem civilizacija Lemurije (Mu) i Atlantide.

Odmah do zidina bila je i kamena piramida. Međutim, domaći arheolozi nazvali su je „hram“ i razrušili je tražeći moguće artefakte u unutrašnjosti, a kameni blokovi piramide završili su u podnožju litice.

Obrađeni blokovi kod Stoca

Fenomen obrađenih blokova domaći stručnjaci nazivaju „srednjevjekovni nadgrobni spomenici – stečci“ te navode da su svi obrađeni/lijevani na tlu BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske te na istoku sve do Gruzije. Međutim, više od 94% tih blokova nema nikakvih ornamenata, a 99% nema nikakvih natpisa. Činjenica da je jedan mali dio korišten u srednjem vijeku ne znači da su tada i nastali, niti da su ih srednjevjekovni kmetovi vukli na vrhove planina, kao npr. Bjelašnice.

Prethodna objava18.06. Rijeka – Hrana za život
Slijedeća objavaStav i očekivanja stvaraju stvarnost: Gotovo svatko tko je nesretan u životu, nesretan je zbog istih razloga
Atma
Učinite od svog života ono najbolje što on može biti - nevjerojatno iskustvo, ispunjenje i putovanje. Stvorite ravnotežu tijela, uma i duše - budite svoji, živite slobodno, njegujte znanje, cijenite iskustvo, volite i budite sretni...

OSTAVI KOMENTAR

Ostavite svoj komentar!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.