Iranski fizičar M. T. Keshe stavio je 19. ožujka ove godine na internet tehničku dokumentaciju svojih patenata. Tajvanski ogranak Kesheove zaklade potvrdio je da se radi o sadržaju koji je preko iranske vlade bio poslan još 2012. na adrese 50-ak svjetskih vlada. U ovom članku napravili smo kratak pregled ključnih Kesheovih patenata, te opisali princip rada tih sustava i moguće fizikalne koncepte što iza njih stoje.

AUTOR: Božidar Kemić // NEXUS 79 // nexus-svjetlost.com
Nedavno mi je kolega fizičar dr. Davor Pavuna proslijedio mejl jednog istraživača koji je bio zaintrigiran glasinama o prijetnjama smrću upućenim iranskom nuklearnom inženjeru Mehranu Tavakoliju Kesheu, zbog njegovih ideja i patenata za koje tvrdi da će omogućiti revoluciju u energetici, transportu i medicini. U mejlu sam dobio i link za skidanje (preko torrenta) izvornih Kesheovih dokumenata u kojima se opisuju te ideje i patenti. Iz mejla sam saznao da ih je Keshe stavio na Internet kako bi bili dostupni najširoj javnosti, kako bi spriječio da budu zatajeni i kako bi odgovorio na prijetnje likvidacijom.

Kasnije sam saznao da se radilo o sadržaju Kesheovog USB-sticka sa spomenutim bilješkama i tehničkom dokumentacijom koji je stavljen na internet 19. ožujka ove godine. Tajvanski ogranak Kesheove zaklade potvrdio je da se radi o sadržaju koji je preko iranske vlade bio poslan, još 2012., na adrese 50-ak svjetskih vlada. Uz pomoć spomenutog Davorovog prijatelja uspio sam dobiti sadržaj (preko 1GB tekstova slika i video zapisa) spomenutog USB-sticka, a u ovom članku napravio sam kraći uvodni pregled nekih od ključnih Kesheovih patenata.

Kratka povijest ‘slučaja’ Keshe

Tehnologija koju je Mehran Keshe razvio i pokušao patentirati ima višestruke primjene, posebno u propulziji, za svemirske letove, antigravitaciju, generiranje energije te u medicini.

Sve je počelo 2002. kad je Keshe radio na razvijanju niza primjena svojih tehnoloških izuma (plazma reaktori, hladna fuzija, dizajniranje magnetskih polja, gravitacija, struktura svjetlosti i druge), nastojeći ih predstaviti svjetskoj znanstvenoj zajednici i kompanijama. U rujnu 2004. jedna zapadna vlada ga je pozvala da predstavi tu tehnologiju radi njezine provjere. U travnju 2005. putem vladinih organizacija pronađen je partner za komercijalni razvoj tih tehnologija, a 17. rujna 2005. dovršena je preliminarna procjena sustava i strane su se složile da je sve spremno za proizvodnju prvog gravitacijskog i energetskog sustava. Europski i svjetski patenti za tu tehnologiju zatraženi su početkom listopada 2005. Krajem 2005. i početkom 2006. izrađeno je nekoliko statičnih plazmatskih reaktora kako bi se potvrdili teorijski principi na kojima ta nova tehnologija počiva. Tvrdi se da svi ti uređaji rade na sobnoj temperaturi i pri normalnom atmosferskom tlaku te daju električni napon i struju.

Od početka 2006. bilo je posebno dizajnirano nekoliko prototipova dinamičkih plazmatskih reaktora kako bi se postigli efekti levitacije/antigravitacije i propulzije. Tvrdi se kako su i oni bili načinjeni i uspješno testirani.

U suradnji s liječnicima plazma reaktori testirani su i za potrebe medicine.  Za potrebe  očuvanja okoliša također postoje brojne moguće primjene, što je posebno aktualno nakon japanske nuklearne havarije u Fukushimi.  Među ostalim objavljen je članak o izravnom apsorbiranju plinova CO2  i CH4 iz okoliša, pri čemu su ti plinovi u tekućem stanju pri sobnoj temperaturi i tlaku. To je potvrđeno analizama na jednom univerzitetu u Belgiji.

Godine 2006. intelektualno vlasništvo vezano uz te tehnologije prenijeto je na Keshe zakladu sa sjedištem u Nizozemskoj. Glavni cilj Zaklade jest  raspodjela prihoda od licenciranja na pet različitih područja vezanih uz dobrobit čovječanstva i svjetsko obrazovanje.

Profesor dr. Marc Van Overmeire s Vrije Univerziteta u Brussellesu očitovao se (16. ožujak 2005.) o Kesheovim tvrdnjama sljedećim riječima: ‘Projekt se bavi proizvodnjom energije pomoću procesa nalik fuziji vodika u reaktoru. Članci opisuju principe, operiranje i dizajn reaktora. Principi opisuju procese slične proizvodnji energije u zvijezdama. U reaktoru će se stvoriti slični uvjeti putem turbulencije, centrifugalnih sila, tlaka i elektromagnetskih polja. To je opisano u članku o dizajniranju reaktora, dok su pokretanje i operiranje reaktora opisani u članku o operiranju reaktora… Koncepti iza proizvodnje energije su izvedivi. Međutim, inženjerski problemi  nisu analizirani i bit će značajni. Savjetujem da se ti problemi vrlo pažljivo prouče. Budući da se moje područje istraživanja ne tiče proizvodnje nuklearne energije, savjetujem da neki ekspert na tom području  da drugo mišljenje o praktičnoj izvedivosti ovog projekta.’

Otpor Obamine administracije

Prijetnje likvidacijom upućene Kesheu, o kojima je on ove godine svjedočio, postaju jasne u svjetlu njegove izjave od prije dvije godine: ‘Važna obavijest – Predsjedničkim dekretom koji je zakonski stupio na snagu, od strane predsjednika Obame, ranije ovog tjedna [5. svibnja 2012.], korištenje od strane drugih vlada svemirskih tehnologija koje je razvila Keshe zaklada i druge slične [tehnologije] sada je postalo kriminalni prekršaj. To znači da od ovog tjedna nadalje znanstvenici više ne mogu objaviti njihovu tehnologiju javnosti ili bilo kojoj vladi osim ako je ona iskoristiva u ratu i korisna za nacije Zapade koje su proizvođači oružja. Mi ne prihvaćamo takvu kastraciju znanosti i tražimo od Vlade Sjedinjenih Američkih Država da pojasni taj dekret iz Bijele kuće. Je li to zakon za ušutkavanje Keshe zaklade i drugih istraživačkih organizacija, ili može li Amerika vršiti pritisak tako da se samo njezina tehnologija može prihvatiti širom svijeta? [Amerika kao velika monopolistička globalna korporacija; op. autora] Taj predsjednički dekret je protiv međunarodne znanstvene slobode za razvoj, istraživanje i dijeljenje informacija i to je naredba za ušutkavanje znanstvenih organizacija poput naše. Molim informirajte vaš tisak. M. T. Keshe’

Prijetnje koje je Keshe primio u ožujku ove godine bile su praćene rušenjem web-stranice Keshe zaklade, kako kažu sami ljudi iz Zaklade, ‘od strane vlada’. Dana 16. ožujka bila je hakirana stranica Project Camelot od Kerry Cassidy za koju je Keshe dao intervju.

S obzirom na (očekivano) ekstremno-negativno (pseudo)skeptično očitovanje kruga talijanskih znanstvenika oko uglednog talijanskog astrofizičara Giannija Comorettoa iz Astrofizičkog laboratorija Arcetri (Firenca, Italija) o Kesheovim patentima i principima na kojima se oni temelje, očito je da je Keshe protresao ne samo ustaljenu znanstveno-tehnološku paradigmu fizike, već i moguće interese i dogovore koje ugledne svjetske akademske institucije imaju s korporativnim i militarističkim interesima. Iako se Comoretto poziva na niz kolega fizičara koji bi, po njemu, bili mjerodavni za realnu procjenu Kesheovih zamisli, on nigdje ne navodi konkretne studije i dokaze u prilog svoje kritike.

Kao fizičar, osobno smatram da su Kesheove ideje i zamisli patenata vrijedne detaljnije analize, posebno zbog činjenice što te ideje dotiču praktična pitanja vezana uz polje energije nulte točke (temeljna gustoća energije kvantnog vakuuma). Izgleda da Keshe zahvaća u to polje pomoću dinamičkih magnetskih polja, pogodno dizajniranih dinamikom plazme. Kvantni vakuum ili polje energije nulte točke činile bi neprestane fluktuacije u kojima se u djeliću sekunde stvaraju parovi čestica-antičestice i u isto tako kratkom trenu nestaju. Ako te fluktuacije i nisu tako neuređene kako se obično misli tada bi one mogle doprinositi nastanku temeljnog strukturiranog magnetskog polja na najmanjim skalama, nešto poput kozmičke temeljne magnetske ‘matrice’. Astrofizičar Rudy Schild s Harvarda u osobnoj korespondenciji iz 2003. rekao mi je da su, po svemu sudeći, magnetski kvadrupolni efekti (kao kod dva ukrštena magneta) presudni u toj temeljnoj kozmičkoj dinamici. Štoviše, izrazio mi je osobno uvjerenje da oni ne bi bili odgovorni samo za ustroj kozmičkih sustava kao što su zvjezdani i galaktički sustavi, već i na mikro- i atomskim-skalama, kod formiranja kristala (na primjer, formiranja kristala leda) te posebno za strukturu neuro-kognitivnih procesa vezanih uz našu percepciju stvarnosti.

Kesheovi uvidi

Ako Keshe nije vidio Tesline bilješke onda mora da je došao do vrlo sličnih, ako ne identičnih zaključaka o naravi elektromagnetizma i prenošenja elektromagnetske energije.

O strukturi i prenošenju energije on kaže: ‘Einstein je pogriješio kad je rekao da je svjetlost energija. Ne, svjetlost je struktura. … To objašnjava zašto ćemo u vrlo bliskoj budućnosti moći ići od Zemlje do Marsa u roku dva do tri sata. S potpunom zaštitom putem magnetskog polja, bez da izgaramo ijedan gram goriva. Jer Einstein je u pravu kad kaže da je svjetlost energija i da se širi maksimalnom [graničnom] brzinom. Ali gdje? U okolišu s materijom. Sada, s otvaranjem plazme, došli smo do glavne materije – ono što zovemo antimaterijom. Kad koristite tu glavnu materiju kao izvor energije i izvor magnetskog polja svjetlost [s ograničenjem vakuumske brzine] je na svojevrsnom dnu ljestvice. Vrlo brzo mogli bismo ići u svemir i u idućih 1500 godina putovati tisućama puta brže od brzine svjetlosti jer je brzina svjetlosti brzina [prostiranja] magnetskog polja, koja je na dnu [spomenute ljestvice]. Mogli bismo ići stotinu tisuća puta brže; brzina svjetlosti je irelevantna … E=mc2 da, ali u okolišu materije. Ali sada, kako smo otvorili plazmu i vidimo  antimateriju – ili glavnu materiju – ova igra je završena. Einstein je u pravu do te točke. To je bilo njegovo razumijevanje… Imamo posla s višim energetskim razinama. Imamo posla s jačim magnetskim poljima. …Europski nuklearni centri objavili su… da mogu izdvojiti antimateriju iz plazme. Mi separiramo antimateriju na vrlo jednostavan način… Koristimo magnetsko polje koje je po redu veličine tisuće puta brže i snažnije od svjetlosti [kao elektromagnetskog vala]. Da, Einstein je u pravu, u slučaju materijalne okoline u pravu je.’

Po njemu, dakle, svjetlost kao fenomen je primarno struktura, što i primjenjuje u svojim sustavima. To bi značilo da svjetlost kao elektromagnetski ´medij´ ima primarno informacijsku ulogu, a tu dolazimo na teren fenomena nelokalnosti i kvantne spregnutosti. Odakle Kesheu ti uvidi? Kao nuklearni inženjer koji se školovao u Queen Mary koledžu u Londonu, on nije mogao prihvati određene aspekte tadašnjeg konvencionalnog shvaćanja nuklearnih pojava. Tijekom godina u svoje slobodno vrijeme razrađivao je vlastite uvide i ideje o nuklearnim međudjelovanjima u svemiru. Do tih uvida došao je na temelju analize temeljnih međudjelovanja atoma/izotopa koje su u proturječju sa ˝standardnom konvencionalnom nuklearnom znanošću˝ kakvu na svjetskim univerzitetima poučavaju nobelovci. Keshe te nobelovce naziva ˝’imperatorima znanosti ili znanstvenim vratarima’. Putem sustava scijentističkog peer-review publiciranja, ti ˝vratari˝ drže kontrolu nad znanstvenim spoznajama, najvećim dijelom kako bi potvrdili vlastiti značaj (zadovoljenje ega i taštine) i kako bi očuvali interese svojih korporatističkih sponzora. Tijekom više od 30 godina Keshe je eksperimentirao u vlastitom laboratoriju kako bi potvrdio odnosno opovrgnuo vlastite znanstvene pretpostavke. Primijetio je da su brojne ˝meke˝ nuklearne reakcije moguće bez korištenja visokih energija za njihovo pokretanje. Došao je i do originalne metode za stvaranje nanomaterijala, bez primjene gama-zračenja. Kad je uzorke tih materijala poslao u poznati institut IMEC u Leuvenu (Belgija) radi testiranja Raman-spektroskopijom, ‘došlo je do panike u belgijskoj Vladi’.

Svjedočenje belgijskog izumitelja

Dirk Laureyssens koji surađuje s Kesheom objašnjava zbog čega je nastala panika u belgijskoj Vladi. Neki doktori znanosti iz IMEC-a tvrdili su da je to što je Keshe napravio moguće samo uporabom gama zraka! Dakle, zaključili su, iranski znanstvenik koristi gama zrake, pa je potrebno da ima i izvor gama zraka u Belgiji! Tako je, po njima, M. T. Keshe bio u mogućnosti da u Belgiji napravi nuklearnu bombu. To je bio znak za uzbunu tajnoj službi Belgije i započela je operacija protiv Keshea. S obzirom na američke utjecaje i svjetske operacije američkih tajnih službi, nije teško zaključiti da su CIA, DIA i druge službe (preko veza u NATO-u) od početka imale ulogu u toj operaciji, što je rezultiralo i nedavnom prijetnjom Kesheu. Slučaj je postao nacionalni sigurnosni problem. Tisak je sustavno cenzuriran i stoga ne govori o Kesheu. Profesori u Belgiji bili su prisiljeni obustaviti sve kontakte s njim, a primili su i telefonske pozive s upozorenjima. Čak su i članovi parlamenta bili cenzurirani ili im se prijetilo da ne govore o tehnologijama Keshe zaklade.

Osim toga, jedan ugledni odvjetnik iz Leuvena  (Hans B.), koji je imao funkciju voditelja kabineta ministra unutarnjih poslova Patricka De Weala, imao je posla s Kesheom. Taj je odvjetnik pokušao posredovati za Keshea oko mogućeg transfera tehnologije, no Keshe je to odbio učiniti. U funkciji voditelja kabineta, Hans B. je bio u mogućnosti kontrolirati policijske snage i belgijsku tajnu službu, pa je tako bilo lako “stvoriti” teroristički slučaj protiv M. T. Keshea. Nakon što se u belgijskom računalnom sustavu tajne službe pojavio dosje o “teroristu” Kesheu, taj dosje se dijelio s drugim europskim tajnim službama  kao i s mrežom Five Eyes tajnih službi (prema angloameričkom sporazumu UKUSA). Tako su svjetske tajne službe Keshea počele tretirati kao potencijalnog terorista (iz terorističke ˝lupeške nacije˝ Irana) koji u svom posjedu ima izvore gama zračenja.

Međutim, po Laureyssensu, cijeli taj “teroristički slučaj” nastao je u prvom stupnju na poticaj korumpiranog političara (Hansa B.) i njegove mreže u belgijskoj policiji i belgijskoj tajnoj službi, a u drugom stupnju zbog pretpostavljenog posjedovanja izvora gama zračenja (prijetnja nuklearnoj sigurnosti). Cijeloj toj situaciji u prilog je išlo veliko neznanje i nerazumijevanje skrivenih i nepoznatih nuklearnih interakcija od strane 1600 doktora, “careva znanosti” u IMEC-u.
Čak je i Dirk Laureyssens bio na policijskom saslušanju gdje su ga ispitivali sudjeluje li on u Belgiji na izradi atomske bombe zajedno s Mehranom Tavakolijem Kesheom!

Na to je on zahtijevao od belgijskih vlasti i tajne službe (Staatsveiligheid) kao i od službi SAD-a da očiste dosjee o Kesheu od svih obmana i lažnih informacija koje su se ondje našle.

Paralele s Teslinim idejama

Nikola Tesla je oko 1934. došao do vlastite teorije gravitacije i uvida u narav energije tvari. Te njegove primjedbe čuvaju se u Smithsonian institutu, u kolekciji takozvanih K. Swezeyevih zapisa. Kenneth M. Swezey (1905.-1972.) je bio novinar koji je pisao za The New York Sun kad je upoznao Teslu i s njim se sprijateljio. Nakon toga počeo je prikupljati Tesline materijale, od 1921. do 1972. Danas se sve te bilješke i korespondencija čuvaju u Smithsonianu.

Tesla u tim bilješkama kaže: ‘Nakon kraćeg posjeta mom domu u Jugoslaviji vratio sam se u ovu zemlju [Ameriku] 1892., željan posvetiti se proučavanju svemira. Tijekom dvije uzastopne godine intenzivne koncentracije imao sam sreće doći do dva dalekosežna otkrića. Prvo je bilo dinamička teorija gravitacije na kojoj sam detaljno radio i za koju se nadam da ću je vrlo skoro dati svijetu. [Nije poznato da je Tesla to ikada objavio; op.autora] Ona objašnjava uzroke te sile i [gibanja] nebeskih tijela pod njenim utjecajem tako zadovoljavajuće da će okončati neosnovanu spekulaciju i pogrešna shvaćanja poput onog o zakrivljenom prostoru… Ali kad bi [zakrivljeni prostor] i postojao, to ne bi objasnilo gibanja tijela kako ih se opaža. Samo postojanje polja sile može ih objasniti i njegovo postojanje raskršćuje sa zakrivljenošću prostora. Sva literatura o tom predmetu [prostornoj zakrivljenosti] beskorisna je i osuđena na zaborav. Isto tako su osuđeni i svi pokušaji objašnjavanja funkcioniranja svemira bez prepoznavanja postojanja etera i neophodne funkcije koju on igra u fenomenima. Moje drugo otkriće bila je fizikalna istina od najveće važnosti. Kako sam pretraživao znanstvene zapise na više od pola tuceta jezika, dugo vremena, bez da sam našao i najmanje naznake [ostalih znanstvenika o tome], sebe smatram originalnim pronalazačem te istine koja se može izraziti sljedećom tvrdnjom: u materiji nema druge energije osim one primljene iz okoline [ambijenta, etera].’

Tesla dodaje kako se to može strogo primijeniti ‘kako na molekule i atome, tako i na najveća nebeska tijela i svekoliku materiju u svemiru, u bilo kojoj fazi njenog postojanja, od samog njenog formiranja do njenog krajnjeg dezintegriranja.’

O atomskoj energiji i čuvenoj Einsteinovoj formuli za ekvivalentnost energije i mase mirovanja zabilježio je: ‘Ideja da je masa prevediva u energiju prava je besmislica… U atomskim strukturama nema raspoložive energije i čak da je tamo i ima, unos će uvijek uvelike premašiti izlaz.’

Drugim riječima, Tesla je intuitivno razumijevao da svemirski sustavi, od atoma do galaktika, nisu zatvoreni, ‘konzervativni’ sustavi, već overunity entiteti koji su u stalnoj razmjeni s ‘ambijentom’ (eterom) kojem zahvaljuju postojanje. (Sub)atomske čestice podjednako kao makroskopski sustavi sve do galaktika, otvoreni su sustavi koji transformiraju energiju kvantnog vakuuma u prepoznatljivi oblik energije zračenja ili atomskog (kemijskog) potencijala. Na makroskopskim skalama to se očituje kao gravitacija. Ključni mehanizam u prijenosu i transformaciji te energije jest rezonancija.

Tesla je naveo i vlastiti izum za prijenos energije: ‘Mali kompaktni uređaj pomoću kojeg se energija u znatnim količinama može prenositi kroz međuzvjezdani prostor na bilo koju udaljenost bez i najmanjeg raspršivanja.’ Najbliže što odgovara tom opisu i onome što je danas poznato bio bi laser. Iz ovog je očito da je Keshe na tragu uvida do kakvog je prije 80 godina došao još Nikola Tesla.

Kesheovi patenti

Slijedi sažeti pregled sadržaja patenata koji su objavljeni u Kesheovoj zbirci dokumenata, koje je on proslijedio vladama svijeta i javnosti (u ožujku ove godine). Osvrnut ćemo se na glavne Kesheove izume, dajući ovdje kratak opis. U nastavku ćemo pobliže opisati princip rada tih sustava i moguće fizikalne koncepte što iza njih stoje.

Statički i dinamički plazmatski reaktor

Metode i postupci koji se odnose na kemijsko – nuklearne, bio- nuklearne i  orbio-kemijsko-nuklearne reaktore. Oni mogu raditi pomoću nuklearne fuzije ili polufuzije, ili kombinacijom fuzije i fisije, u okolini neovisno o temperaturi i tlaku. Osnovni reaktor radi bez ikakvog vanjskog ili unutarnjeg posredničkog sustava. Taj proces je samoodrživ. U zatvorenoj okolini (reaktoru) uvode se inicijalni materijali. Nuklearni izvori međudjeluju s njima, a to može dovesti do stvaranja unutarnjeg pritiska, temperaturnih razlika, pasivnih 3D – magnetskih polja, struja, dinamičkog gibanja itd. budući da se stvaraju brojne nove sub-atomske i sub-nuklearne čestice i energija, te atomski elementi periodnog sustava i njihovi izotopi kao i molekule.  Struja stvorena u reaktoru može se iskoristiti. U tim dokumentima Keshe je objavio složenije reaktorske koncepte. Prikazano je nekoliko metoda koje se odnose na proizvodnju grafena. Opisane su i dvije vrste pojačivača napajanja, koji mogu poboljšati izlaznu snagu reaktora.

Plazmatski reaktor za sintezu i svemirske primjene

U ovom plazmatskom reaktoru uz kontroliranu proizvodnju energije magnetskih i gravitacijskih polja, topline i kompresije, može se urediti više procesa transformacije uvedenih elemenata, to jest razgradnja postojećih molekularnih elemenata na atomske elemente, kombiniranje atomskih i / ili molekularnih elemenata, što se sve može koristiti za svemirska putovanja, kretanje, stvaranje nove materije, itd. Reaktor je opremljen s najmanje jednom odvojenom stjenkom i najmanje jednim transportnim sredstvom (tj. kanalom) za transport  relevantnih elemenata (tj. H, CO2) i plazme. Te mogućnosti dovode do sinteze željenih atomskih elemenata i molekulskih proizvoda, kao što su aminokiseline. Također se  otkriva princip rada multiplazmatskog reaktora.
Medicinski patenti

Keshe je svoje tehnologije primijenio i u medicinske svrhe i za procesiranje hrane. Plazmatski reaktori smješteni su u držače u kojima se bira sadržaj umetnutih materijala u funkciji određenog ishoda i karakteristika ciljanih (tretiranih) tijela. Dotični reaktor postavlja se u okruženje jednog ili više tijela (tijelo živog bića, poput čovjeka, životinje, biljke ili proizvoda iz prehrambenog lanca, kao čašu ili bocu vode, ambalažu od pića, šalicu juhe, jela), ili u izravan vanjski i/ili unutarnji dodir s tim tijelima, gdje plazmatska magnetska polja (PMF) generirana plazmatskim reaktorom, dodaju ili mijenjaju na željeni način specifična spregnuta plazmatska magnetska polja (SEPMAF, to jest stanice, DNK, RNK, gene, viruse, hormone, minerale, vitamine) izvan ili unutar tih tijela. U dokumentima se navodi više vezanih koncepata i metoda.

Ultrahladna plazma

Po Kesheu, moguće je stvoriti ultrahladnu plazmu korištenjem lasera za hvatanje i hlađenje neutralnih atoma na temperaturama nižima od 1 mK (milikelvin). Drugi  laser onda ionizira atome dajući svakom od elektrona iz vanjske elektronske ljuske dovoljno energije tako da mogu pobjeći električnoj  privlačnoj sili svojeg matičnog iona. Ključna stvar kod ultrahladne plazme bila bi da se manipuliranjem atomima pomoću lasera kinetička energija (energija gibanja) oslobođenih elektrona može kontrolirati. Koristeći standardne pulsne lasere može se postići da elektronska energija odgovara niskoj graničnoj temperaturi kao što je 0.1 K koja je određena širinom frekvencijskog pojasa laserskog pulsa. Ioni, međutim, zadržavaju milikelvinsku temperaturu neutralnih atoma. Ova istraživanja ultrahladne plazme u neravnotežnim uvjetima vrlo brzo se razvijaju, no mnoga temeljna pitanja o njenom ponašanju još uvijek ostaju bez odgovora. Zasad provedeni eksperimenti pokazali  su iznenađujuću dinamiku i ponašanje koji šire granice našeg znanja o fizici plazme.

Izvor:

http://www.nexus-svjetlost.com/vijesti/znanost/item/1515-keshe-objavio-patente-novi-tesla-pokrenuo-znanstvenu-revoluciju