“Čovjek je bogat onoliko koliko ima ‘stvari’ koje se ne mogu kupiti novcem.”

~ Radhanath Swami

atma.hr – 39

atma.hr – 39