Kontinuirana iskustvena grupa za djecu – DJEČJI KRUG

309

Kontinuirana iskustvena grupa za djecu čije programske aktivnosti potiču kognitivan, socio-emocionalan i senzomotorički razvoj djeteta.
Grupa je počela s radom i primamo prijave za uključenje još četvero djece do 05.11.2017!

Dječji mozak prolazi kroz razvojne faze tijekom kojih vanjski i unutarnji utjecaji određuju njegov potencijal. Prepoznavanjem i poticanjem djetetovih unutarnjih i vanjskih potencijala učvršćuju se neuronski krugovi, koji služe za suočavanje sa povišenom razinom stresa u svakodnevnim životnim situacijama i izazovima, što omogućava optimalne mentalne preduvjete za sveobuhvatan rast i razvoj.

Programkoji primjenjujemo tijekom rada u grupi djece, djeluje holistički, sagledava cjelokupno dijete,kako bi se usmjerila pažnja na misli, ponašanja, tijelo i emocije, što djetetu daje mogućnost da upoznaje svoje unutarnje potencijale, vanjski svijet i međusobne odnose. Kroz kontinuirani grupni rad s djecom uz individualizirani pristup, program obuhvaća primjenu znanja i vještina iz Senzorno Integrativne Ayres Terapije SIAT, psihodramskih kreativnih tehnika i komunikacijskih vještina. Primjenom našeg programa koristimo dječju igru kojapotiče spontanost i kreativnost, neverbalnu emocionalno baziranu komunikaciju i verbalni izražaj,što utječe na razvoj odnosa djece u grupi i odnosa sa voditeljicama. Na taj način utječe se na promjenu odnosa s roditeljima, vršnjacima i odraslima,te nauspješnu prilagodbu djeteta na svakodnevne životne situacije i izazove.

Program je osmišljen kako bi bio djelotvoran kod djece kod koje postoji potreba za razvojem (jednog ili više, niže navedenog):
– odnosa sa vršnjacima, odraslima i okolinom
– unutarnjemotivacije prema stjecanju novog znanja i vještina
– primjerenog načina izražavanja emocija
– samopoštovanja i samopouzdanja
– odnosa prema različitim senzoričkim izazovima
– procesa samoregulacije/prepoznavanja i praćenja vlastite razine uzbuđenja i kontrole
ponašanja

Neovisno o razlogu zbog kojeg se dijete uključuje u kontinuirani grupni rad, svakom djetetu se pristupa postepeno, nenametljivo i dosljedno, kroz igru, kojom svako dijete komunicira na svoj način. Grupnim radom potiče se dijete da iskoristi vlastite potencijale, a voditeljice mu osiguravaju uvijete u kojima to može ostvariti.

Ciljevi po razvojnim područjima:
Kognitivni razvoj – poticanje simboličkog mišljenja, razvoj pamćenja, poticanje usvajanja koncepata i predodžbi, učenje snalaženja u novim situacijama, razvoj pažnje i koncentracije, razvoj mašte.
Emocionalni razvoj – osvještavanje emocija, rad na samokontroli, usmjerenosti, toleranciji na frustraciju, rad na osamostaljivanju i prihvaćanju odgovornosti, prepoznavanju i prilagodbi nezrelih obrazaca i neprimjerenog ponašanja, poticanjuunutarnje motivacije, osnaživanju osobnosti, osvještavanju i jačanju vlastitih snaga i potencijala.
Socijalizacija i komunikacija – poticanje grupne kohezije i komunikacije (verbalna, neverbalna, geste), razvoj empatije i solidarnosti, poticanje strpljivosti, poštivanje grupnih preporuka, rad na odnosu prema roditeljima, djeci i odraslima.
Senzomotorički razvoj-poticanje sposobnosti procesuiranja senzoričkih podražaja, djelovanje na ideaciju, planiranje i izvođenje aktivnosti, djelovanje na poboljšanje izvedbegrubih i finihmotoričkih sposobnosti.

KAKO SE GRUPA PROVODI?
U sigurnom i podržavajućem okruženju s djecom i voditeljicama.

TKO SU SUDIONICI GRUPE?
Grupu sačinjava 8. djece u dobi od 7-12 godina.

KADASE VIDIMO?
Prvi susret grupe biti će 05.10. četvrtak od 18:30 – 20 sati, nakon kojeg se družimo svaki četvrtaku isto vrijeme (osim ako četvrtak pada na praznik ili blagdan). Predviđena je zimska, proljetnai ljetna pauzu za vrijeme školskih praznika.

GDJE SE VIDIMO?
U prostoru prilagođenom za rad s djecom u Novom Zagrebu, naselje Dugave pored Oktogona,na adresi Hribarov prilaz 6. prizemlje. Zgrada u kojem je naš prostor ima veliko parkiralište na kojemu je parkiranje besplatno.

PRIJAVITE SE PREKO DONJE PRIJAVNICE

Nakon poslane prijave, početkom 10. mjeseca prije nego što grupa krene sa radom, svako dijete će se individualno upoznati sa voditeljicama i održati će se razgovor sa roditeljima djeteta.

VODITELJICE EDUKACIJE:
Matea Krišto, rođena u Zagrebu, 1981. godine, diplomirala je socijalnu pedagogiju na ERF-u. Završila je petogodišnju trajnu stručnu edukaciju za psihodramsku psihoterapeutkinju pri Institutu za psihodramu prema međunarodnom program koji je akreditiran od strane EAP-a (European Association for Psychotherapy) i FEPTO-a (Federation of European Psychodrama Training Organisations). Od 2010. vodi niz psihodramskih radionica te kao psihodramska psihoterapeutkinja vodi iskustveno-terapijske psihodramske grupe.Djelatnica je Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, gdje radi sa djecom i mladima s teškoćama u razvoju i djecom s posebnim potrebama. Provoditeljica je rehabilitacijskog programa pri CZOO Velika Gorica.

Koraljka Rudančić, rođena je 1978.g., u Zagrebu, psihodramska je psihoterapeutkinja, terapeutkinja Senzorno Inegrativne Ayres terapije i trenerica Neurolingvističkog programiranja.Od 2002. godine se kontinuirano usavršava u području rada s djecoms poteškoćama u razvoju i problemima u ponašanju. Završila je petogodišnju trajnu stručnu edukaciju za psihodramsku psihoterapeutkinju. Certificirana je i osposobljena je za provođenje Senzorno Integrativne Ayres Terapije. Za trenericu Nlp-a certificirana je u internacionalnoj Nlp organizaciji Society of Nlp. Djeluje i radi u Centru za savjetovanje i edukaciju Balans gdjeprovodiindividualnu i grupnu terapiju za djecu i adolescente i savjetovanje za roditelje. Voditeljica je edukacijskih radionica i treninga za roditelje i stručnjake koji rade u zdravstvu i/ili obrazovanju. Vodiu kontinuitetu, iskustvene- terapijskepsihodramske grupe i individualnu psihoterapiju za odrasle.

PRIJAVE I UPITI: [email protected]
Koraljka/098 13 77 120 & Matea/098 678 182

 

Prijavite se ovdje za radionicu DJEČJI KRUG

OSTAVI KOMENTAR

Ostavite svoj komentar!
Please enter your name here