Prema činjenici da se svako dijete razlikuje i zahtjeva individualni pristup u obrazovanju, nastala je ideja osnivanja demokratskih škola koje učenicima omogućuju da sami odlučuju o svom obrazovanju. To znači da će zajedno sa svojim učiteljima odlučivati kada će, što će i gdje će učiti, kao i na koji način i kojoj mjeri.


Widget not in any sidebars

Demokratske škole djeluju u cijelom svijetu, a najpoznatiji primjeri su škole Summerhill (UK), Sudbury Valley (SAD) i Hadera (Izrael). Od ove jeseni, odnosno školske godine 2018/2019., planira se otvaranje prvih demokratskih škola u Hrvatskoj i to Demokratske osnovne škole u Zagrebu koju otvara udruga Škola po mjeri učenika, a druga se planira otvoriti u Samoboru, prema ideji gospođe Irijande Birin.

Radom Udruge Slobodna škola iz Plaškog i idejom gospođe Dragane Bolješić te prikupljanjem potrebne dokumentacije Ministarstva znanosti i obrazovanja, otvorio se put otvaranja prvih demokratskih škola u Hrvatskoj. Inicijativu za osnivanje demokratske osnovne škole u Zagrebu pokrenula je udruga Škola po mjeri učenika s osnivačima Irenom Regan, Markom Hrvatinom i Lilah Osmić, a kako bi se djeci grada Zagreba omogućio pristup demokratskom obrazovanju. Udruga Škola po mjeri učenika članica je Europske zajednice demokratskog obrazovanja (European Democratic Education Community – EUDEC).

Irena Regan navodi kako je nakon dobivene dokumentacije započelo okupljanje aktivnih ljudi za pokretanje škole u Zagrebu. Marko i Vera Hrvatin, roditelji troje djece, bili su prvi spremni sudjelovati na projektu, zajedno s Edinom i Lilah Osmić. Gospođa Lilah Osmić dolazi iz Izraela, te je povezala zagrebačku udrugu s demokratskim školama iz Izraela i edukatorima demokratskog načina učenja koje ima temelje summerhillskog školovanja.

Nastava će se odvijati u skladu s kurikulumom, no temelj rada u demokratskoj školi je ponešto drugačiji jer djeca imaju slobodu odlučivanja što od ponuđenog žele naučiti. Također, za vrijeme nastave u školi će biti organizirane radionice za onu djecu koja se taj dan odluče raditi nešto. Udruga Škola po mjeri učenika radi na tome da se školi pridruže volonteri koji će djecu podučavati i vještinama koje se ne uče u tradicionalnom školovanju, poput primjerice joge, bubnjanja, šivanja ili plesa.

Buduća škola još nema svoj prostor, planira se iznajmiti neki prostor no nadaju se da će možda naći i donator prostora, a potreban im je prostor od 300 kvadratnih metara s barem 500 kvadrata dvorišnog prostora. Da bi se pokrile osnovne financije škole, učitelji, najam, režije, te potrošni materijal, roditelji će sudjelovati u plaćanju školarine s otprilike 1000 kuna mjesečno no ako neki roditelji to neće moći pokriti, pokušat će se dogovoriti odrađivanje školarine u vidu volontiranja na radionicama. Financije se također namjeravaju prikupiti donacijama, crowdfundingom, EU fondovima i na ostale dostupne načine. Početak rada škole planiran je za školsku godinu 2018./2019. ako se dotad uspiju osigurati svi materijalni i financijski uvjeti za rad te dozvole za rad.

atma.hr – 52
Vjerojatno će svaki svjestan i razuman čovjek toplo pozdraviti ovakav projekt budući da svjedočimo tužnoj činjenici kako većina djece danas svoje školovanje završava ne pamteći baš puno o onome što se učilo. Gomilanje informacija koje nisu prezentirane na djeci zanimljiv način neće promijeniti ništa, niti će u njima potaknuti strast za životom i kreativnim stvaranjem. Ovaj svijet gotovo očajno treba više kreativnih, slobodnih umova koji će svojim radom i idejama pokrenuti lavinu pozitivnih promjena.

Piše: Irena Dujmušić, Os Uma

https://www.facebook.com/demokratskaskolazagreb/