atma.hr – 45

Pitanje: Na čemu se temelji Vaša duhovna tehnika?

Mohanji: Na prihvaćanju samoga sebe. To je ključni korak prema samospoznaji. Mi smo sebi najžešća kritika i najveći sudac koji nas sprječava da prepoznamo sebe kao predivnu, sjajnu djecu univerzuma. Sve započinje sa samoprihvaćanjem i završava u totalnom oslobođenju.

Prihvaćanje nas samih sa svim našim prednostima i nedostacima je osnova za postizanje zadovoljstva na dnevnoj bazi, kao i za postizanje slobode u cijelom životu.
Neprihvaćanje znači da nećemo dostići slobodu.

Pitanje: Što želite reći ljudima?

Mohanji: U cijelom svijetu govorim ljudima da su oni sami taj raj za kojim tragaju. Raj je faktor našeg zadovoljstva jednako kao što su dobrota, ljubaznost i suosjećanje.
To znači da su oni su srž svega i sve što susreću oko sebe je samo njihova projekcija. Lijep um svugdje vidi samo ljepotu. Um koji je pun ljutnje vidjet će svugdje samo razočaranja.
Naš svijet je točno onakav kakvi smo mi sami.

Pitanje: Kako Vi pomažete ljudima?

Mohanji: Ja gledam na bića svih vrsta kao na ljude zato jer su sva bića jedinstvene kreacije i ona imaju svoju osobnost. Ja živim za svijet. Moj svijet je unutar mene. Sve što trebam našao sam unutar sebe. Ja vodim ljude prema tome da je živjeti odgovorno važnije nego biti u pravu. Vjerujem da odgovoran život pročišćava našu egzistenciju u potpunosti.
Odgovoran život znači nesebičnu, bezuvjetnu i suosjećajnu egzistenciju. U tom ozračju jedino pitanje je ‘što još mogu učiniti za društvo, naciju i za svijet?’ . Naš fokus tad neće biti na pohlepi niti baziran na onome što mi trebamo od svijeta, već naprotiv, što mi možemo dati svijetu. To je istinska egzistencija, oslobođena egzistencija. Dijelimo ono što imamo i osjećamo se bogati iznutra.

Istinsko bogatstvo je stanje uma, osjećaj. Možemo dijeliti novac, materijalno bogatstvo, znanje, vrijeme, ljubav ili što god imamo u izobilju. To nas čini bogatim iznutra. Moje cijelo postojanje je posvećeno dodavanju vrijednosti.

Pitanje: Koja je Vaša misija?

Mohanji: U koju god zemlju da odem pokušavam napraviti pozitivnu razliku u tom svijetu, barem kod nekoliko ljudi ako već ne i u većoj grupi, bez pitanja, očekivanja ili uzimanja bilo čega od njih. Nenasilje je moj put. Nenasilje u mislima, riječima i djelima čini nas profinjenim ljudskim bićima. Zatim slijede prihvaćanje, tolerancija i prijateljstvo. Mi imamo razne meditacije i metode, duhovne obnove i hodočašća koja pomažu ljudima da dostignu unutarnje stanje punoće. Naše meditacije se mogu besplatno preuzeti sa www.mohanji.org i to na raznim jezicima. Također konstantno inspiriramo ljude da iskažu ljubav i mir praktično kroz društvene aktivnosti i dobrotvorne platforme kao što su fondacije ACT www.actfoundation.org i Ammucare www.ammucare.or te da se priključe i sudjeluju kroz platformame kao što su Peace Pledge Project www.peacepledgeproject.org (sjedište u Nizozemskoj), Parliament of World Religions www.parliamentofreligions.org (sjedište u UN-u), World Consciousness Alliance www.worldconsciousnessalliance.org. To su sve platforme za jačanje mira i harmonije. Vjerujem da ako ne možemo učiniti pozitivnu razliku na zemlji jednako je kao da nismo bili živi uopće.

Pitanje: Što želite donijeti Europi?

atma.hr – 45

Mohanji: Održavam programe i povlačenja (retreatove) u Europi od 2010. godine. Obično u većini zemalja organiziramo okupljanja s ciljem podizanja svijesti kao i mirovne projekte. Naše metode pomažu razvoju stanja bez stresa, stanja nesebičnosti, pomažu stvaranju neovisnih ljudi koji će činiti dobro za svijet koji ih okružuje.

Ja uvijek gledam da gdje god da se nalazili pridodamo vrijednost tom društvu.
Prirodne vježbe kao što su povezivanje sa samim sobom kroz yoga vježbe, meditaciju, vježbe disanja, Kriyu, Mai-Tri metodu čišćenja i harmoniziranja, Svjesno hodanje, Svjesno plesanje, svjesno konzumiranje hrane, čistu zdravu vodu itd; sve ove metode osmišljene su za opće dobro stanje svakog čovjeka.

Naša snaga je u dijeljenju onoga čega imamo. Naša vrijednost se očituje u onome što smo u mogućnosti podijeliti, a ne u onome što smo stekli od majke Zemlje, jer što god steknemo isčezne iz naših ruku kad otiđemo s ovog svijeta.

Ne možemo sa sobom ponijeti ni kamenčić sa zemlje kad umremo. Možemo ponijeti samo naša sjećanja i naša iskustva.

Stoga bi trebali dijeliti ono što imamo, jer tako ostajemo bogati iznutra.

Samo dijelite svoje najveće kvalitete koje imate bezuvjetno. To je sve što vam je potrebno u ovom životu. Danas se sjećamo Gandhija i Majke Tereze po onome što su oni dali zemlji, a ne po onome što su uzeli. Sve što trebamo napraviti je sjetiti se toga.
Ja sam uvijek sa ljudima koji dijele. Ja koračam sa njima.

Izvor: Slovenski časopis ‘Misteriji’