Uzmite olovku i papir.

Kratko razmislite i zapišite na papir 3 životinje koje vas najviše privlače. Prva neka vam je je najprivlačnija, druga manje i treća najmanje.

Zatim napišite za svaku tu životinju po 3 karakteristike koje su vama na njoj najupečatljivije.

Sad kliknite na stranicu 2 za analizu