atma.hr – 45

Ako samo za trenutak zaustavimo svijet, ako dopustimo sebi malo tišine, uvidjet ćemo da nema ničeg osim Ljubavi. Našu svijest preuzet će spoznaja da je Ljubav jedina stvarnost što nas drži u životu i naše stvarno porijeklo. Od tada, od tog iskustva, mi nemamo drugog posla nego osvještavati tu čudesnu pojavu, izvlačiti je iz svoje Duše, iz svega onog nepoznatog, duboko skrivenog u nama. Iz Ljubavi ćemo potom graditi novi svijet, novi identitet, budit ćemo sjećanja Bezuvjetnog voljenja čiju smo moć nekad imali. “Ljubav u knjizi” govori o tome kako izvršiti tu prenamjenu, kako dopustiti Ljubavi da nam život preuzme, da ga naša istinska priroda opkoli. Ona će tada izmijeniti našu percepciju, naše misli, otkucaje srca, svaki udah i izdah. Ako postavimo namjeru Ljubavi iza svega toga, iza svake geste što život čini, ništa više neće biti važno! Jer voljenje je sve što postoji, jedina Istina!

Neke od najljepših tekstova o Ljubavi napisao je Nenad Ljubić. Znaju to svi koji prakticiraju Ho’oponopono, drevnu havajsku tehniku baziranu na ljubavi i zahvalnosti. Neno je pišući o Ljubavi pisao i o Ho’oponoponu, a pišući o Ho’oponoponu pisao je o Ljubavi.

Kod njega, to dvoje je poput udaha i izdaha.

Potaknut prelijepim komentarima i traženjima da se te misli i riječi pretoče u knjigu, Neno je i napisao LJUBAV U KNJIZI.

Knjigu možete naručiti ovdje.