atma.hr – 45

Ustanova za obrazovanje odraslih Galbanum iz Zagreba najveće je učilište terapijskih vještina u Hrvatskoj, osnovano 2006. godine i do danas se u njemu uspješno educiralo više od 1000 polaznika.

Učilište kontinuirano proširuje edukacije te svake godine uvodi barem jedan novi edukacijski program, a sad predstavlja i poseban projekt ‘Nova stručnost – nova budućnost‘, razvijen uz potporu Europskog socijalnog fonda, posebno namijenjen osobama u nepovoljnom položaju na tržištu rada, u sklopu kojeg besplatno educira 42 osobe za wellness i spa terapeuta.

Svrha je projekta odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina i integrirati ih na tržište rada u sektoru turizma, jednog od najvažnijih generatora rasta hrvatskog gospodarstva.

Program osposobljavanja za wellness terapeuta sastoji se od edukacije iz područja aromaterapije, ajurvede, refleksoterapije i klasično-sportske masaže.
 Osim tehnika masaže, svaki polaznik dobiva i edukaciju iz tzv. soft skills, vještina izvan tehničkog područja koje su veoma važne za uslužne djelatnosti.

Uvjeti za prijave su završena srednja škola te status nezaposlene osobe do 25 godina, status nezaposlene osobe iznad 54 godine ili nezaposlena osoba s invaliditetom.

Prijave su u tijeku do 31. 8. 2020. putem weba

https://novastrucnost-novabuducnost.galbanum.hr/

ili maila [email protected]

Nastava počinje u rujnu 2020.

Više o Ustanovi za obrazovanje odraslih Galbanum doznajte na http://www.galbanum.hr

Cover full