atma.hr – 45

Pozivam vas na jedinstveno putovanje na mjesta misterija Maya.
Na putovanju od 20 dana obilazimo mayanske gradove i piramide, te ostale važne lokacije u Meksiku: Teotihuacan, Puebla, Cholula, Oaxaca, Monte Alban, Mitla, Tehuatepec, San Cristobal de las Casas, Palenque, Tikal, Xunantunich, Tulum, Coba, Chitzen Itza, Uxmal, Merida.

2020. godina je povezana sa proročanstvom mayanskog kralja Pacal Votana. Od posvećenja Pacal Votanove grobnice u Hramu Natpisa prošlo je 1328 godina. Broj 1328 je kod koji prikazuje prirodne cikluse 13 mjeseci i 28 dana, što je glavna poruka Proročanstva Pacal Votana: povratak prirodnom vremenu, ciklusima planete Zemlje, razvijanje i manifestiranje svijesti Jedinstva i Harmonije.

Za organizaciju putovanja „Misterije Maya“ sam odabrala datume koji su sinkronizirani sa mnogim važnim danima i ulaskom u novi ciklus razvoja svijesti na planetarnom nivou.

Ovdje ukratko izdvajam samo neke od važnih sinkroniciteta:
22.7.2020. krećemo avionom iz Zagreba, na dan galaktičkog portala.
U Meksiko dolazimo 22.7.2020. na dan galaktičkog portala. Zbog okretanja planete Zemlje, dolazimo u Meksiko 22.7.2020. na isti datum na koji i krećemo iz Zagreba.
Putujemo kroz energiju portala od Zagreba do Meksika.

Za važan događaj Dana izvan vremena 25.7.2020. ćemo biti na Piramidi Sunca u Teotihuanacanu, kada se održavaju mnoge ceremonije. Jedinstven događaj i posebno iskustvo koje nas vraća u davnu prošlost, kada su drevne kulture Mesoamerike dolazile u grad Teotihuacan odati svoje poštovanje planeti Zemlji, Suncu, Mjesecu i nasljeđu sa Zvijezda.

26.7.2020. započinje tradicionalna mayanska nova godina, sa kojom ulazimo u novi ciklus evolucije svijesti i razvoja telepatije u trajanju od 13 godina. U programu je proslaviti ulazak u novi ciklus razvoja svijesti na Teotihuacanu.

Za vrijeme našeg boravka u Meksiku, 28.7.2020. počinje važan ciklus od 20 dana pojačanih energija na planeti Zemlji. Biti ćemo podržani iscijeliti prošlost, transformirati sadašnjost, kreirati budućnost.

O PROGRAMU PUTOVANJA
maye 1Na putovanju obilazimo sveta mjesta Maya, povezujemo se sa misterijama Maya.
Na svakoj od lokacija će biti predavanje o piramidama, te ćemo raditi povezivanje sa prostorom, energijom piramida i važnim točkama na lokalitetima kroz mayanske vježbe i meditacije.

Jedna od mnogih uloga mayanskih piramida je da generiraju višedimenzionalne frekvencije visokih titraja i da ih odašilju, kako bi se informacije evolutivnih procesa širile planetom. Na ovom jedinstvenom putovanju, ćemo imati prilike povezati se sa tim visoko vibrirajućim frekvencijama na piramidama i hramovima Maya, otvoriti nove mogućnosti za novi evolutivni ciklus na osobnom i planetarnom nivou.

atma.hr – 45

Mayanski gradovi, piramide i hramovi sagrađeni su na posebnim energetskim mjestima na planeti Zemlji, odražavaju Zvjezdanu mapu neba na Zemlji, te su svetom geometrijom arhitekture povezani sa određenim ciklusima u galaksiji, sa zvjezdanim sistemima. Gradovi Maya, piramide i hramovi, ima posebnu ulogu u energetskom smislu, u primanju i odašiljanju frekvencija koje su povezane sa evolutivnim procesima svih bića na planeti Zemlji. Svoja znanja Maye su ukodirale u ahitekturu, kroz svetu geometriju, umjetnost i kalendare. Na taj način je puno znanja i poruka ostavljeno za ovo naše vrijeme i budućnost. Zbog toga je svako nalazište mayanskih gradova važno nasljeđe za cijelu planetu Zemlju, za cijelo čovječanstvo.

ORGANIZACIJA:
Dean Herenda i Vesna Šantak
Predavanja o piramidama, vođenje mayanskih energetskih vježbi
i mayanskih meditacija: Vesna Šantak

Za prijave i sve dodatne informacije o putovanju i programu pišite na email:
[email protected]

Voditeljica meditacija, vježbi i predavanja: Vesna Šantak, članica Zaklade Zakona Vremena, Pokreta za Mir, te promjenu kalendara na 13 luna 28 dana. Surađuje sa Law of Time – Zakladom za Zakon Vremena i Galaktička istraživanja. Uređuje stranicu na facebooku i blog mayanskog kalendara. Blog je linkom povezan na stranice Law of Time. Org. (službena stranica za Hrvatski jezik). Održava radionice i predavanja. Osim mayanskom kozmologijom, kalendarima, Kozmičkom povijesti bavi se mayanskom yogom – Yok’ Hah, meditacijama svjetlosnog tijela, mayanskim iscjeljivanjem, te Munay Ki 9 rituala. Proučava kulturu i umjetnost Maya od 80’tih godina. Od 2007. godine Vesna Šantak se intenzivno bavi mayanskim kalendarom, Zakonom Vremena i učenjima Kozmičke povijesti. 1998. godine je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer slikar-grafičar. Osim slikarstvom, kiparstvom, bavi se ilustriranjem knjiga, plesom, pedagoškim radom, edukacijom i art terapijom. Autorica je programa i projekata za djecu i odrasle iz područja likovnih umjetnosti, plesa i art terapije. Izlagala je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu.

O mayanskom kalendaru Tzolkinu i sinkronaru 13 luna 28 dana pratite na blogu:
http://vesnasantak138.blogspot.com/

Više o dnevnim čitanjima energije dana preko mayanskog kalendara možete patiti na facebook stranici.
http://www.facebook.com/mayanski.kalendar

Također na linku možete pogledati gostovanje u emisiji „Na rubu znanosti“, emisija o Mayanskom kalendaru:
„Na rubu znanosti“.
https://youtu.be/ATN0ZvN34hA


Link na emisiju na „Drugačijoj televiziji“:

In Lake’ch!
Vesna Šantak

dan izvan vremena

atma.hr – 52