Prema drevnoj sufijskoj tradiciji naše se Biće (esencija) manifestira kroz pet suptilnih, univerzalnih kvaliteta (latifa), a svaka od njih ima drugu boju i različito mjesto u tijelu.

Bijela je esencija unutrašnje volje, crvena unutrašnje snage, crna unutrašnjeg mira, zelena je esencija sućuti, a žuta radosti.

U drugoj polovini prošloga stoljeća Ali Hameed Ali-Almaas i Faisal Muqaddam razvili su u Americi Dijamantni pristup samorealizaciji, koristeći zajedno drevno duhovno učenje i modernu dubinsku psihologiju. Ovaj njihov pristup objedinio je rad s esencijom, teoriju rupa, eneagram te poznavanje unutrašnjeg suca.

Za rad s esencijom nije potrebno nikakvo vjerovanje niti ideologija; pojedinac jedino treba iskreno čeznuti za istinom o sebi.

Bijela latifa (unutrašnja volja) povezana je s povjerenjem i osjećajem da smo iznutra podržani. Kada se spojimo sa svojom bijelom esencijom, tada izravno doživljavamo vlastitu unutrašnju podršku, čvrstoću i povjerenje u sebe. Vraća nam se iskonski osjećaj da možemo računati na sebe i da posjedujemo sve što nam je potrebno.

Crvena latifa (unutrašnja snaga) povezana je s našom životnom energijom koja nam daje snagu i hrabrost da budemo svoji bez obzira na vanjske situacije i izazove s kojima se susrećemo u svojem svakodnevnom životu.

Rad se sastoji u čišćenju prepreka koje su nastale u našem djetinjstvu te uvjetovanja kroz koja smo prošli, a koja nam onemogućuju povezanost s bijelom i crvenom esencijom. Kada uklonimo te prepreke, ponovno otkrivamo veliku snagu svojeg istinskog JA.

Tijekom seminara koristit ćemo tehniku otvorenog istraživanja u dijadama i trijadama, razne tehnike meditacije i druge vježbe.

SEMINAR VODI…

Stephane Picard UpcharaStephane Picard-Upchara završila je studij filozofije i ima obrazovanje iz Ericksonove hipnoze i PNL. Diplomirala je kao voditelj terapeutskih grupa te sudjeluje u radu Škole učenja Diamond Logos Faisala Muqaddama i kao predavač-senior vodi seminare o Esenciji te o Eneagramu, kao dijelu toga učenja.
Seminare i radionice vodi u Italiji, Španjolskoj, Danskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Venezueli, Čileu, Meksiku i Indiji.

Za prijave i dodatne informacije obratiti se na: [email protected],
fb: Intenziv svjesnosti ili na telefon: 098 453368 (Miljenko)

U Hamoru 15, Samobor, od 24. do 26. 9. 2021.