Kako vlasti pogoduju farmaceutskoj industriji

Tvrdite da su orasi ljekoviti? Onda ih registrirajte kao lijek (ako vam mi to dopustimo)!

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) zabranila je kompaniji Diamond Foods prodaju njenih oraha u SAD, navodno zato što im je pripisivala ljekovita svojstva.

Zapravo, na etiketi oraha je pisalo da su orasi bogati omega 3 masnim kiselinama.

Takva tvrdnja, veli FDA, može se odnositi samo na lijekove, pa Diamond Foods mora ishoditi registraciju svojih oraha kao lijeka, što je skupa i neizvjesna procedura.

Bez toga, ti se orasi ne smiju prodavati.

Pritom je FDA zanemarila rezultate 35 znanstvenih istraživanja, koji pokazuju povoljne učinke oraha na krvožilno zdravlje i srčanu funkciju, iako su im ta istraživanja dostupna u američkoj nacionalnoj knjižnici.

FDA inzistira da proizvođač podnese poseban zahtjev za registraciju oraha kao lijeka i prođe kroz kompliciranu proceduru, kao da ljekovitost oraha već nije utvrđena.

“Utvrdili smo da promovirate svoje proizvode s orasima kao lijekove, jer ih namjenjujete prevenciji, ublažavanju i liječenju bolesti”, napisala je FDA proizvođaču, prigovorivši mu i da se dotični orasi ne smiju preporučivati protiv bolesti čije je dijagnosticiranje i liječenje dopušteno samo ovlaštenim stručnjacima.

Jasno je da, kao i uvijek, FDA brani financijske interese farmaceutskih kompanija, jer ako se dio populacije prebaci na biljnu terapiju, njihovi prihodi će se smanjiti.

Zabrana uzgajanja hrane u Novom Zelandu

Vlasti usko surađuju s velikim proizvođačima lijekova, kao i s industrijom hrane.

Tako je Novi Zeland građanima oduzeo pravo uzgajanja i distribucije hrane iz vlastitog vrta, osim ako za to ne pribave posebno odobrenje nadležnih vlasti.

Prema novozelandskim medijima, ova se odredba tiče hranjivih tvari, sjemenki, prirodnih lijekova, minerala i pića, uključujući vodu.

Budući da je postupak pribavljanja odobrenja skup i neizvjestan, mnogi će mali proizvođači odustati, pa će i njihov tržišni udio preuzimati velike korporacije poput Monsanta. S kojima vlastodršci plodno surađuju na obostrano zadovoljstvo.

Zakon daje vlastima i pravo da provjeravaju poštivanje ovih propisa putem pretresa prostora u kojima sumnjaju da se neovlašteno proizvodi i distribuira hrana.

Pritom predstavnici vlasti smiju biti i naoružani, a smiju ih pratiti i predstavnici prehrambene industrije. Da ne bi bilo zabune u čiju je korist Zakon pisan.

http://www.alternativa-za-vas.com/index.php/clanak/article/sad-zabranjuje-prodaju-oraha