“Kozmički val Zil je ušao u naš solarni sistem 29.08. oko 05 sati po srednjoeuropskom vremenu, a tranzit će trajati oko 7 dana. Ovaj visokofrekventni val prodire kroz sve što je nama poznato. Odlaze stare energije i iskustva. Dolazak vala dovodi do formiranja novih vremenskih linija i urušavanja starih koje više ne služe rastu ukupne svijesti. Zemlja će znatno ubrzati buđenje i podizanje Svijesti, a ljudi će se morati sinkronizirati s njom. Neće se planeta prilagođavati ljudima, nego se ljudska bića moraju prilagoditi planeti Zemlji.”

atma.hr – 78
Na grupi Alijansa Galaktičke federacije Goran Krstić je objavio: “Kozmički val Zil je ušao u naš solarni sistem 29.08.2019. oko 05:00 h po srednjoeuropskom vremenu. Bit će mu potrebno vremena da stigne do naše planete i nastavi svoj tranzit kroz solarni sistem. Tranzit će trajati 7 dana u kontinuitetu.

Pošto je ovaj val sam po sebi izuzetno gust i “težak”, potrebno mu je malo vremena da stigne od našeg Sunca do planete Zemlje. Nije ni približan onom prošlogodišnjem valu Kvantni skok koji je sam po sebi bio mnogo brži i “lakši”. Ovaj val Zil se ponaša po principu da se širi, preljeva i “valja” kroz prostor i vrijeme.”

Primili smo k znanju brojne potvrde ljudi koji potvrđuju svoje osobne senzacije kao reakcije na promjene u okruženju. Radi se o tome da se planeta Zemlja pripremila za prihvat sadržaja i informacija iz vala Zil te se sinkronizirala s frekvencijom nadolazećeg vala. Senzacije koje ljudi osjećaju su reakcija njihovih fizičkih tijela (uključujući mentalno, emocionalno, astralno) na promjenu u energetskom i morfičkom polju planete Zemlje. Zapravo, naša tijela se sinhroniziraju u skladu s frekvencijom Majke Zemlje.

atma.hr – 39

Prije završetka kompletiranja sinhronizacije, tijela na svim nivoima vrše čišćenja i završne pripreme za prihvat informacija iz vala. Kada je fizičko tijelo izloženo izuzetno visokoj frekvenciji (nagli skok frekvencije planete Zemlje), dolazi do fizičkih senzacija koje se po pravilu ogledaju najčešće u tremoru, malaksalosti u mišićima, bolovima u kostima, glavobolji, zujanju u ušima, vrtoglavici, osjećaju lebdenja, pojavi vizualnih fenomena, spavanju, naglom poletu, itd. Senzacije su individualne od osobe do osobe.”

Na kraju, opet ponavljam – sve ove podatke i informacije bez obzira od koga potiču, sami pokušajte osjetiti – da li se slažu s vašim unutarnjim osjećajem za istinu. I tek potom donesite sud o tome, odnosno prihvatite ili ne.

Nadam se da ćete svi vi, osjetljivi na kretanja energija, imati velike dobrobiti od nadolazećeg vala o kojem pišu i brojni drugi izvori, a ne samo ovi koje sam navela.

Što je val ZIL

Ovaj visokofrekventni energetski val je vid impulsa Izvora odnosno pulsara, a koji je predviđen za cjelokupnu Kreaciju odnosno klastere u cjelokupnoj Kreaciji Izvora.

Ovaj energetski val se ne tiče bića, on je predviđen za planete, solarne sisteme, galaksije, univerzume, klastere itd., jer npr. svaka planeta odnosno veći vid Kreacije ima također svoju osobnu svijest. Ovaj energetski val je predviđen za aktivaciju Svijesti svih „uspavanih“ planeta i njihovu ubrzanu evoluciju na viši stupanj osobne Svijesti.

atma.hr – 75
Ovaj visokofrekventni val prodire kroz sve što je nama poznato kao vrijeme i prostor. Na taj način Izvor pravi takozvani „presjek“. Odlaze stare energije i iskustva. Dovodi do promjene svih vremenskih linija na nivou cijele Kreacije. Dolazak ovog energetskog vala dovodi do formiranja novih vremenskih linija i urušavanja starih vremenskih linija koje više ne služe rastu ukupne Svijesti u Kreaciji.

Ovaj nadolazeći energetski val je umnogome drugačiji od onog energetskog vala koji je nama poznat kao Kvantni skok na atomskom nivou koji je bio lokalnog karaktera i bio predviđen samo za našu galaksiju Mliječni put.

Energetski val Zil kroz svoj tranzit stvara nove svjetove, a stare svjetove koji više ne doprinose evoluciji ukupne Svijesti Kreacije, dezintegrira.

Ovaj impuls će biti mnogo intenzivniji, snažniji i sveobuhvatniji od prethodnog lokalnog visokofrekventnog vala nama poznat kao Kvantni skok. Stoga će sva bića na primjeru naše planete umnogome osjetiti visokofrekventni val Zil u trenutku njihove izloženosti.

Visokofrekventni val Zil će biti najizraženiji u 5D i 6D iz razloga jer civilizacije koje se nalaze u tim gustoćama i vibriraju na tim nivoima vrlo senzibilne i osjetljive na svaku promjenu frekvencije zbog njihovih suptilnih tijela i šire svijesti.

Ovaj spomenuti energetski val po svojoj prirodi neće imati karakteristike prethodnog vala. Sve neaktivne vremenske linije, ponavljajuća iskustva koja Izvor ne želi više iznova proživljavati, impulsom (energetski val Zil) Izvor želi sve to prekinuti te na taj način promijeniti cjelokupnu Kreaciju za nova iskustva koja nije iskusio. Sva iskustva ovog realiteta kao vid informacije Izvor ih je sve pohranio i integrirao u sebe. Na taj način je dodatno podigao svoju ukupnu Svijest evoluirajući na još viši nivo.

Sve što više nije potrebno za dalji rast i napredak Izvora, to će se putem impulsa prekinuti, a to su cijeli svjetovi, solarni sistemi, galaksije itd.

atma.hr – 78
Planeta Zemlja nikad nije iskusila ovakvo iskustvo u vidu visokofrekventnog vala Zil odnosno impuls Izvora. Ovakav impuls je bio posljednji put zabilježen u trenutku formiranja našeg solarnog sistema i planete Zemlje prije 4,5 milijardi godina tj. mi jesmo nastali iz tog impulsa.

Ovaj energetski val najviše se tiče samih planeta iz razloga što je val predviđen za makro plan odnosno u svom tranzitu donosi potrebne informacije za planete, solarne sisteme, galaksije, klastere itd. Planeta koja bude izložena ovom visokofrekventnom valu počet će sve brže podizati svoju osobnu Svijest, uspostavljat će komunikaciju s drugim planetama i solarnim sistemima, pokrenuti sve bitne procese koji doprinose njenoj evoluciji na viši nivo Svijesti.

Izvor radi po principu da prije emitiranja impulsa prikupi sve informacije i iskustva cijele Kreacije i akumulira ih u sebe kao vid „presjeka“. Kad se okonča proces akumuliranja svih informacija cijele Kreacije, on emitira impuls koji se ogleda u vidu „eksplozije“ visokofrekventne energije. On se zatim u koncentričnim krugovima širi cijelom Kreacijom donoseći potrebne informacije svim većim kreacijama koje će dobiti i u skladu s informacijama iz tog impulsa, sinkronizirati se i evoluirati na viši nivo Svijesti.

Visokofrekventni energetski val Zil će proći kroz naš kvadrant po istom principu kao i prethodni lokalni energetski val Kvantni skok, kroz portal Centralnog Sunca galaksije, zatim kroz portal zvijezde Sirijus A i na kraju kroz portal našeg regionalnog Sunca. Po ljudskim mjernim jedinicama, ovom impulsu iz Izvora potrebno je oko 14 dana da stigne do našeg solarnog sistema i trajat će 7 dana koji su mu potrebni kako bi u svom tranzitu obuhvatio cijeli naš solarni sistem i svaka planeta solarnog sistema dobila potrebne informacije iz tog impulsa.

atma.hr – 39

Ovaj impuls po svojoj prirodi mijenja sve pred sobom, sve zaostale neaktivne vremenske linije, zaostale stare energije koje više ne doprinose razvoju ukupne svesti, zaostale neaktivne planete i druge vidove Kreacije. A donosi za sobom nešto novo u Kreaciji kao novi sistematiziran skup drugačijih iskustva koje Izvor želi iskusiti.

Ovaj impuls Zil je nevezan za lokalne male cikluse kao i za druge cikluse, on sam po sebi nastaje kad Izvor utvrdi da je potrebno.

Na primjeru naše planete, posljedice izlaganja ovakvom visokofrekventnom impulsu, Zemlja će znatno ubrzati svoje buđenje i podizanje svoje lične Svijesti. Akumulirat će sve informacije iz njenog informacijskog polja, selektirati i odbaciti sve što je nepotrebno i ne doprinosi njenoj evoluciji na viši nivo Svijesti. To uključuje detaljno čišćenje njenog astralnog pojasa, svi entiteti i drugi energetski fragmenti će biti odbačeni, sve zaostale stare energije također. Preciznije, sve što se ne može sinkronizirati s njenom ličnom frekvencijom neće moći opstati na bilo kom nivou (astralnom, eteričnom, uzročno-kauzalnom itd).

Također, Zemlja će po prvi put zaista uspostaviti prvi kontakt sa samim Izvorom posredstvom impulsa Zil, što će opet znatno ubrzati njenu ličnu svijest i uspostavljanje komunikacije s drugim planetama.

Na fizičkom nivou, Zemlja će još brže ispravljati svoju prirodnu os u pravilan vertikalni položaj, klima će se drastično izmijeniti u smislu ubrzanog ozelenjavanja pustinjskih područja, otapanja glečera na Arktiku, Grenlandu, Antarktiku, balansiranja globalne temperature, postepenog nestanka zime, itd. Također, ubrzat će se pojava „bijelih noći“ koje su već počele biti sve više izražene kako Zemlja ispravlja svoju prirodnu osu u uspravan položaj. Pojavom „bijelih noći“, fotosinteza biljaka će biti neprekidna te će na taj način vegetacija bujati, plodovi i lišće biti sve krupniji. Zemlja se na ovaj način vraća u prirodnu ravnotežu. Tako da nema ništa negativno u tome da Zemlja želi ubrzano uspostaviti potreban balans koji je nekada imala u vrijeme Atlantide.

atma.hr – 75
Također, kao posljedica izlaganja energetskom valu Zil, Zemlja će početi obraćati se u sve većem broju ljudskim bićima koja imaju viši nivo lične svijesti radi razmjene informacija i iskustava. Akaša informacijsko polje planete Zemlje će biti dostupno ljudskim bićima s višim stupnjem lične svijesti. Na ovaj način će se integrirati ukupna svijest ljudske civilizacije sa sviješću Zemlje te će se ujediniti kolektivna svijest ljudske civilizacije koja će omogućiti još brži tranzit ljudske civilizacije iz 4D u 5D.

Da bi planeta Zemlja što lakše prošla tu fazu, potrebno je da se što veći broj ljudskih bića i drugih bića unutar Zemlje sinkroniziraju sa Zemljom te ne bude u suprotnosti sa samom planetom.

Ona ljudska bića koja ne sinkroniziraju svoju frekvenciju s frekvencijom Zemlje, kao posljedicu imat će pad imuniteta i napuštanje planete u većem broju.

Stoga, potrebno je da za vrijeme tranzita energetskog vala Zil, ljudska bića kroz meditaciju ili druge vidove tehnike, uspostave što više kontakt s Duhom Majke Zemlje i na taj način olakšaju podešavanje svoje lične frekvencije na frekvenciju Zemlje. Vremenom će lična svijest i fizičko tijelo ljudskog bića po principu automatizma povezati se bez problema s frekvencijom Majke Zemlje i dobiti potrebne informacije kroz kontakt.

Dovoljna je samo čista namjera ljudskih bića da se sinkroniziraju s frekvencijom Zemlje. Sama namjera će omogućiti olakšanu tranziciju i adaptaciju ljudskog bića za vrijeme tranzita energetskog vala Zil.

Neće se planeta prilagođavati ljudskim bićima, nego se ljudska bića moraju prilagoditi planeti Zemlji.

atma.hr – 78
Pored Zemlje, i druge planete našeg solarnog sistema će također ubrzano podizati svoju ličnu svijest, a na fizičkom planu postati pogodne za nove oblike života koji će biti dopremljeni biosferama koje nose ime Eva. Biosfere u sebi nemaju formirane oblike života nego unutar sebe nose DNK zapise i kodove različitih primjeraka iz flore i faune koji budu pohranjeni na površini neke planete.

Nakon prolaska ovog impulsa koji je sam po sebi izuzetno gust, težak i snažan, Zemlja će promijeniti svoju ličnu frekvenciju kao i druge planete našeg solarnog sistema. Pored toga, druge planete koje su do sad bile van dosega našeg fizičkog vida, počet će postepeno da budu sve više vidljive poput planete Mer. Naš solarni sistem ima ukupno 15 planeta, planeta Mer je dvanaesta planeta. Ovo je također primjer tranzita planete Zemlje u petu dimenziju.

Jasna Luminus

50 SAL RACHEL ZEMLJINE PORUKE

banner za knjige ZEMLJINE PROMJENE

1 KOMENTAR

  1. A onda spoznaš da je zemlja Ravna, sa ravnim oceanima, i da ne postoje vanjske planete, vec nekakva energetska nakupina odmah uz svod neba.
    Zvijezde ne postoje kakve nam serviraju, nego također kao nekakve energetske, male nakupine koje različito blješte.

    I onda tako više nema toliku težinu Istine ovaj članak.
    A mozda i jest tocno da dolazi nekakvi val, no sa ovom pricom o planetima i globusom sami sebe satrete.