Ne postoji uspjeh koji ne možemo ostvariti samo ako to odradimo na pravi način i budemo dovoljno strpljivi da se manifestuju plodovi našeg zalaganja.

Prvo što trebamo razumjeti je smisao i priroda svijeta u kojem živimo sa svim njegovim zakonitostima što nerijetko zanemarujemo stavljajući sebe i svoje (često nerealne) želje u prvi plan. Drugim riječima, mislimo da se svijet treba prilagođavati nama, a ne mi njemu.To je startna pogreška u postavci jednadžbe koja uvijek daje pogrešan rezultat.

Na ovom seminaru ćemo predstaviti univerzalnu šifru uspjeha koja nadilazi vremenska, geografska i civilizacijska ograničenja, pa čak i ona duhovne i materijalne prirode. Drugim riječima, garantuje uspjeh bilo kome i u bilo kojoj oblasti života.

Ovo nije jedna od brojnih reklamnih poruka sa kojima se svakodnevno susrećemo niti neka magična formula koja pretvara željezo u zlato, već vrlo praktično, logično i naučno objašnjenje o tome kako funkcionišu nepobitne zakonitosti svijeta u kojem živimo.

Upoznaćemo i pojedinačno obraditi šest međusobno uvezanih komponenata ove šifre koje je potrebno sklopiti u jednu konačnu cjelinu zvanu USPJEH. Put do uspjeha započinjemo sa entuzijazmom i vjerom u ono što radimo, a završavamo ga na utabanoj stazi onih koji su mnogo prije nas prolazili tim istim putem.

Svi imamo različite predodžbe uspjeha, tako da moramo obratiti posebnu pažnju da ne izaberemo pogrešan cilj ili ambiciju čije ostvarenje bi nam samo uvećalo postojeće životne probleme.

Kad pričamo o uspjehu, nezaobilazna tema je i neuspjeh. Šta su uzroci neuspjeha i zašto ne uspijevamo u nečemu pored svih naših zalaganja?

Odgovore na ovo i druga pitanja možete dobiti na ovom seminaru.

Predavač: Miro Skorup

Datum: 19. 08. 2020. u 19h – preko platforme Zoom

Cijena 25 KM (30% popusta za prijavljene učesnike u “Školi života” koja kreće u septembru)

Prijave možete slati u inbox ili na e-mail adresu: [email protected]
https://www.sapiens.ba/