ZAJEDNO
CIR festival integrativne tjelesne psihoterapije
22.-26.6.2021.
Sutivan (otok Brač)

“Sasvim je sigurno da nitko ne može spoznati svoju ljepotu ili dobiti osjećaj vlastite vrijednosti dok mu se to ne odzrcali u ogledalu drugog brižnog ljudskog bića punog ljubavi.“
J. J. Powell

Zadovoljstvo nam je i veliko veselje najaviti ljetni festival Centra za integrativni razvoj koji će se ponovo održati 22.-26.6.2021., u Sutivanu na otoku Braču. Kao što mnogi već vjerojatno znate, prošlogodišnji festival morali smo otkazati zbog epidemije Covida-19. Nakon skoro godinu dana življenja u novonastalim okolnostima socijalnog distanciranja, vjerujemo da je ovakav događaj prava stvar za sve vas željne druženja i dubokih iskustava kroz iscjeljujući kontakt sa sobom i drugima nakon iscrpljujuće godine života sa strahom, ograničenjima i neizvjesnošću.

Od 2001. kroz našu su školu, radionice i predavanja prošle tisuće ljudi i kroz godine se stvorila velika zajednica svjesnih ljudi koji žele poboljšati svoj život, kao i svijet u kojem žive.

Ljetni festival je prilika kojom jednom godišnje stvaramo prostor u kojem svi zajedno učimo, upoznajemo se i družimo, punimo baterije, obnavljamo kontakte, guštamo i inspiriramo jedni druge.
Ovo je prilika spojiti odmor i rad na sebi, upoznati ljude koji stoje iza CIR programa, isprobati sličnosti i različitosti našeg rada, provesti kvalitetno vrijeme s ljudima koji imaju slične ciljeve i sličan pogled na život, a sve to na jednom od naših najljepših otoka, samo nekoliko koraka od mora.

Program je osmišljen tako da si možete iskrojiti idealan ljetni raspored – iako se radionice bave istom temom, ne nadovezuju se jedna na drugu pa možete ili doći na cijeli program ili izabrati samo one radionice koje vas najviše zanimaju.

Festival je za vas ako ste:
– zainteresirani za rad na sebi kroz integrativnu tjelesno orijentiranu psihoterapiju, ples, art terapiju ili sistemske konstelacije
– završili našu edukaciju pa želite vidjeti što je novo u školi, popričati sa svojim bivšim učiteljima, zagrliti stare prijatelje i upoznati nove
– naši studenti i želite se dublje povezati sa zajednicom kojoj pripadate
– partneri, prijatelji i članovi obitelji naših studenata pa želite i sami probati ono o čemu vam oni pričaju, a usput i zajedno uživati na moru
– razmišljate o upisu u školu, ali želite prvo iskusiti naš rad.

Centar za integrativni razvoj ove godine postaje prva akreditirana škola tjelesno orijentirane psihoterapije čiji certifikat vrijedi na prostoru cijele Europe. Ukoliko ste ikada razmišljali da vam psihoterapija ovakvog usmjerenja postane i zanimanje, ovo je dobra prilika kako biste iskusili zašto je praktična integracija klasične psihoterapije s tijelom, umjetnošću i praktičnom duhovnošću tako moćna i iscjeljujuća kombinacija.

Kroz program festivala vas vode:
CIR osnivači: Laslo Pinter i Tomislav Senečić
CIR Zagreb: Enesa Mahić, Nina Senečić, Mihaela Richter
CIR Split: Asja Kuzmanić
CIR Rijeka: Helena Hajdin

Teme radionica:
Teme radionica bit će usko vezane za sve principe integrativne tjelesne psihoterapije.
Rad će se bazirati na otvaranju energetskog protoka i emocionalnih blokada, jačanja našeg kapaciteta za doživljaj svih naših osjećaja i nagona. Radit ćemo na osvještavanju veze između tijela, osjećaja i mentalnih uvjerenja te iskusiti kako naše tijelo manifestira našu nesvjesnu stvarnost.
Ovo je idealna prilika iskusiti sebe izvan zadanih okvira koje nam nameću Ego i Super ego te doživjeti vlastito autentično Ja. Radionice će biti ekspresivnog, ali i duboko umirujućeg karaktera s puno plesa, pokreta, glasa kao i vježbi disanja i meditacija te će nam poslužiti da povećamo naš kapacitet za užitak bivanja u vlastitom tijelu ovdje i sada.

Detaljnije opise radionica i informacije o voditeljima ćemo objavljivati do početka festivala, stoga, pratite nas pozorno.

Više o školi i voditeljima: www.cir.hr

Vrijeme: utorak 22.6. – subota 26.6.2021.
Svaki dan vam nudimo jednu jutarnju radionicu 10-13h i jednu poslijepodnevnu 15-18h. Za vrijeme trajanja festivala imat ćemo dva slobodna poslijepodneva i tada nudimo samo jutarnje radionice.
Festival završava 26.6.2021. u 13h.

Mjesto održavanja: dvorana Sokolana, Sutivan, otok Brač

Cijena za radionce:
1500kn za prijave do 31.03.2021.
2000kn za prijave do 30.04.2021.
2500kn za prijave od 01.05.2021.

Prijava je važeća nakon uplate nepovratne akontacije od 500kn koja je uračunata u cijenu i ispunjene prijavnice.
Cijena uključuje sve radionice na festivalu i ne umanjuje se ako neke radionice odlučite preskočiti.
Ove godine nudimo 20% popusta roditeljima koji dolaze na festival zajedno sa svojom odraslom djecom (18+), partnerima/parovima te braći/sestrama.
Nije moguće da dvije osobe kupe jednu ulaznicu pa se izmjenjuju na radionicama.

Smještaj i hrana:
Ako ne želite dolaziti autom na Brač, predlažemo da se smjestite u Sutivanu gdje vam je sve dostupno pješice ili biciklom. Najbliža plaža je udaljena samo nekoliko koraka od dvorane u kojoj radimo. Prošlih godina imali smo organiziran ručak u jednom od sutivanskih restorana – ako to opet bude moguće, pravovremeno ćete biti obaviješteni.

Informacije i prijave:
[email protected] (@Petra)
Sve radionice održavaju se na engleskom i hrvatskom jeziku.


English

TOGETHER
CIR/ICD integrative body psychotherapy festival
June 22nd – 26th 2021
Sutivan (island of Brač), Croatia

“It is an absolute human certainty that no one can know his own beauty or perceive a sense of his own worth until it has been reflected back to him in the mirror of another loving, caring human being.”
J. J. Powell

It is our pleasure and great joy to announce our CIR/ICD summer festival this June – from June 22nd up to June 26th, again in Sutivan on island of Brač. As many of you already know, last year’s festival was cancelled due to Covid-19 pandemic. And now, after almost a year from then, living in new circumstances and social distancing, we believe that this kind of event is the right thing for all of us who crave gathering and deep experiences through healing contact with ourselves and others’ after rough year full of fear, limitations and uncertainty.

Since 2001, thousands of people have passed through our school, workshops and lectures and throughout years a large community was created, a community of conscious people who want to improve both their lives and the world we all live in.

At least once a year, we want to offer a space where we all learn, hang out, recharge our batteries, renew the contact, enjoy and get inspired by each other.

This is an opportunity to combine holidays with self-growth, to meet the people who’ve created CIR and ICD programs, to experience similarities and differences of our approaches, to spend some quality time with people who have similar goals and similar view of life. All that and more happening on one of the most beautiful Croatian islands, just a few steps away from the sea.

Festival program allows you to tailor-make an ideal summer week for yourself – even though all the workshops have the same theme, they’re not linked together so you can either attend all the workshops or choose only those that interest you the most.

This festival is for:

– people interested in self-development through integrative body-oriented psychotherapy, dance therapy, art therapy or systemic constellations
– our school graduates who want to see what’s new in the school, have a chat with their former teachers, meet new friends and give a hug to old ones
– our students who want to connect more deeply with the community they belong to
– our students’ family members, partners or friends who want to experience the work they’ve only heard about and at the same time spend holidays together
– those of you who are considering joining our school but you want to experience our work first.

This year Center for integrative development will become first accredited school of integrative body-oriented psychotherapy where its certificate is recognized and accepted in whole Europe.
If you ever even thought of this kind of psychotherapy to become your profession, this is excellent opportunity for you to taste why is practical integration of classical psychotherapy with body, art and practical spirituality so powerful and healing combination.

Workshop leaders:
CIR founders: Laszlo Pinter i Tomislav Senečić
CIR Zagreb: Enesa Mahić, Nina Senečić, Mihaela Richter
CIR Split: Asja Kuzmanić
CIR Rijeka: Helena Hajdin

Workshops:
Workshops will be focused on all principals of integrative body-oriented psychotherapy.
Work will be based on opening of energy paths and emotional blocks, strengthening our capacity to experience our feelings and impulses.
We will also work with awareness of a bond between a body, emotion and mental belief and experience how our body manifests our unconscious reality.
This is great opportunity to experience ourselves out of frames that were applied by our Ego and Super ego and to feel our own authentic Self.
Workshops’ character will be very expressive but deeply soothing with a lot of dance, movement, voice, breathing exercises and meditations and will help us to amplify our capacity to enjoy living in our own bodies here and now.

All workshops are led both in English and Croatian.
We will publish detailed workshops’ description and teachers’ info periodicaly, so stay tuned.

More about us: www.cir.hr

Time: Tuesday June 22nd – Saturday June 26th 2021.
Every day two workshops will be offered – one 10:00h -13:00h, the other 15:00h-18:00h. There will be two free afternoons during the week, with morning workshops only. The festival ends on June 26th at 1PM.

Venue: Sokolana hall – Sutivan, island of Brač, Croatia

Cost (workshops only):
1500kn/200€ for applications before March 31st
2000kn/265€ for applications from April 1st till April 30th
2500kn/330€ applications after May 1st

A non-refundable deposit of 500kn/65€ is required, the remaining amount can be paid on the first day of the festival. The price includes all the workshops and it’s not reduced if you decide not to attend some parts of the program.
This year we offer a 20% discount for parents and their adult children (18+), partners/couples and brothers/sisters coming to the festival together.

Accommodation and food:
If you don’t want to come to the island by car, we recommend you to find accommodation in Sutivan where you can reach everything on foot/by bike. The nearest beach is only a few steps away from the venue.
In previous years there was an option to order a meal in a local restaurant for our lunch break – if that option opens up again, we will inform you.

Info and applications:
[email protected] (@Petra)