Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

atma.hr – 45

Svrha projekta je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno osposobljavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Ciljanu skupinu čine nezaposleni oba spola: mlađi od 25 g. i osobe s invaliditetom; te predavači ustanova za obrazovanje odraslih i mentori zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu. Opći cilj projekta je povećanje zapošljivosti korisnika kroz obrazovanje i stručno osposobljavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Glavni ciljevi projekta:

 1. Poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko- ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora
 2. Stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru
  turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja
  te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca
 3. Stjecanje općih kompetencija i mekih vještina (poput vještina komunikacije, elementarne pismenosti, proaktivnog stava i profesionalnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i multikulturalnosti) ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca.

Što ti nudimo?

 • zaposli se znanjem 2Besplatnu edukaciju u trajanju od 120h
 • Besplatne nastavne materijale
 • Besplatan smještaj u Centru M.A.R.E. u Rovinju
 • Tri besplatna obroka dnevno
 • Refundirani troškovi putovanja u Rovinj
 • Mogućnost zaposlenja svim polaznicima koji uspješno završe edukaciju
 • Priznanje o završenoj edukaciji
 • Druženje s vršnjacima
 • Nova poznanstva

Partneri na projektu:
Centar M.A.R.E – Model Aktivne Rehabilitacije i Edukacije, Rovinj Love Carpe Diem d.o.o., Zagreb

atma.hr – 45

Učilište Magistra, ustanova za obrazovanje odraslih, Ministarstvo turizma i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU, potpisali su dana 10. travnja 2018. godine u Zagrebu Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaposli se znanjem“. Ukupna vrijednost projekta je 1.236.680,63 HRK, 85% ukupnih prihvatljivih troškova 1.051.178,53 kn osigurano je temeljem OPULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok je 15% osigurano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Korisnik projekta:
Učilište Magistra
Ustanova za obrazovanje odraslih
Ul. Cvjetka Rubetića 16
10 000 Zagreb

Informacije o projektu:
www.zaposliseznanjem.eu 
www.facebook.com/ZaposliseZnanjem 
[email protected]
T. 01 4624 200
F. 01 4610 340

PRIJAVITE SE PREKO DONJE PRIJAVNICE.

Za više informacija o EU fondovima
posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU www.strukturnifondovi.hr

zaposli se znanjem logotipovi

prijavi se