atma.hr – 52
1. Sve se može – i hoće – promijeniti.

2. Već ste ranije nadvladavali izazove.

3. Kroz iskustva se uči.

4. Ne dobiti ono što želite može biti blagoslov.

5. Dozvolite si zabavu.

6. Biti dobar prema sebi najbolji je lijek.

7. Ne vrijedi se brinuti zbog negativnosti drugih ljudi.

8. Imate puno snage.

9. Sve je moguće.

10. Velikim stvarima je potrebno vrijeme.

11. Uvijek postoji nešto na čemu možete biti zahvalni.

atma.hr – 52