Foto: Irena Popović

Najdublja želja roditeljskog srca jeste vidjeti kako njegovo dijete postiže uspjeh, a ipak koliko malo nas shvaća da je najdirektniji put do uspjeha – put duha? Većina ljudi obično ne povezuje to dvoje – upravo suprotno. Učimo djecu kako da prežive, kako da se ponašaju da bismo ih pohvalili, kako da se brane, kako da se natječu, kako da savladaju razočaranja, prepreke i neuspjehe. Iako se smatra da je vjera u Boga dobra, duh je tradicionalno odvojen od svakodnevnog uspjeha. To je greška koja ima dubok utjecaj na naš život od djetinjstva pa nadalje.

atma.hr – 52
Većina ljudi bez preispitivanja misli da je uspjeh u suštini materijalan i da se može mjeriti novcem, ugledom ili bogatstvom. I to ima neku vrijednost, ali posjedovanje nije garancija uspjeha. Uspjeh koji želimo svojoj djeci mora se odrediti i na nematerijalan način. To određenje mora uključivati i sposobnost da se voli i suosjeća, sposobnost da se radost doživi, pruži i podijeli, sigurnost u saznanju da naš život ima svrhu i, konačno, osjećaj povezanosti sa stvaralačkom silom svemira. Sve su to sastojci duhovne dimenzije uspjeha, dimenzije koja donosi unutrašnje ispunjenje.

Ako vam je svakoga dana jasna svrha vašega života, u svoj svojoj jednostavnosti i čudu, postigli ste uspjeh – što doslovno znači da je svako dijete rođeno uspješno. Najsigurniji dokaz koji imamo da Priroda želi da budemo uspješni jeste sposobnost svakoga djeteta da se čudi i raduje svakodnevnom postojanju. U našoj prirodi je da na život odgovaramo s radošću. Božansko sjeme je u nama. Kad krenemo na put duha, mi zalijevamo to božansko sjeme. Dobar život samo odražava našu, duhom uobličenu, unutrašnju namjeru. S vremenom božanski cvjetovi cvjetaju u nama i oko nas i mi počinjemo doživljavati i upoznavati čudo božanskog gdje god da jesmo.

Naša roditeljska obaveza je da usmjerimo djecu na put duha, to je naša odgovornost. To je najbolje što možemo učiniti da bismo im osigurali uspjeh u životu – bolje nego da im damo novac, siguran dom, pa čak i ljubav i pažnju. Da bismo počeli s odgajanjem na nov način, potrebna su nam praktična načela za podučavanje djece. Da bismo se povezali s duhom, potrebno je znanje o duhu. Kad vježbamo duhovne zakone, usklađujemo se s Prirodom. Svaki drugi način života vodi do napora i patnje. Uspjeh koji smo postigli s naporom može nam dati dobre stvari, ali izostat će unutarnje ispunjenje koje tražimo od tih stvari.

atma.hr – 52
Jezikom odraslih, sedam duhovnih zakona izražavaju se na sljedeći način:

PRVI ZAKON: Zakon čiste potencijalnosti
Izvor stvaranja je čista svijest… čista potencijalnost traži izraz od nevidljivog do vidljivog.
Na dječjem jeziku: Sve je moguće.

DRUGI ZAKON: Zakon davanja
Ako smo spremni dati ono što želimo imati, održavamo kruženje izobilja i bogatstva u našem životu.
Na dječjem jeziku: Ako nešto želiš, to daj.

TREĆI ZAKON: Zakon karme
Ako se odlučujemo za djela koja donose sreću i uspjeh drugima, plod naše karme je sreća i uspjeh.
Na dječjem jeziku: Kad donosiš neku odluku, mijenjaš budućnost.

ČETVRTI ZAKON: Zakon najmanjeg naprezanja
Inteligencija Prirode djeluje bez napora, s lakoćom, bezbrižnošću, skladom i ljubavlju. Kada njegujemo te sile, postižemo uspjeh lako i bez napora.
Na dječjem jeziku: Nemoj reći ne (ne odbijaj, ne odbacuj) – kreći se s tokom.

PETI ZAKON: Zakon namjere i želje
U svakoj namjeri i želji nalazi se mehanizam njezinog ispunjenja. U polju čiste potencijalnosti, namjera i želja posjeduju beskonačnu uređivačku snagu.
Na dječjem jeziku: Svaki put kad nešto želiš, siješ sjeme.

ŠESTI ZAKON: Zakon nevezivanja
Ako smo spremni zakoračiti u nepoznato, u polje svih mogućnosti, predajemo se stvaralačkom duhu koji upravlja plesom svemira.
Na dječjem jeziku: Uživaj u putovanju.

SEDMI ZAKON: Zakon dharme
Kad povežemo svoj jedinstveni talent sa službom drugima, doživljavamo zanos i uzdizanje duha – što je konačni cilj svih ciljeva.
Na dječjem jeziku: Ovdje si zbog nekog razloga.

Nije važno zovete li ovo “zakonima” ili “načelima”. To su zakoni zato što upravljaju razvojem duha kad se kreće od nevidljivog svijeta duše do vidljivog svijeta materije. To su načela zato što ih možemo razumjeti i primijeniti na isti način na koji bismo primijenili načela istine i poštenja.

Sedam duhovnih zakona dovode osobu u dodir s mehanizmom Prirode. Kad se svjesno povežete s duhovnim zakonom, od svemira tražite podršku za uspjeh i bogatstvo života. To je ključ da postanete svjesni vlastitog Bića i da počnete koristiti njegovu beskonačnu snagu. Što ranije netko nauči živjeti bez napora, na skladan i kreativan način, to je vjerojatnije da će cijeli njegov život biti uspješan. To je ono što moramo prenijeti djeci, a ni iz čega drugog ne nastaje više radosti i ponosa.

Svaka duhovna tradicija sadrži neki nagovještaj ovih sedam zakona. U drevnoj vedskoj tradiciji Indije izrečeni su prije 5000 godina sa sljedećom vizijom:

Ljudi su načinjeni od tijela, uma i duha. Duh je najvažniji jer nas povezuje s izvorom svega, vječnim poljem svijesti. Što smo više povezani, više ćemo uživati u obilju svemira koje je organizirano u svrhu ispunjenja naših želja. Patimo i naprežemo se kad nismo povezani. Božanska namjera za svako ljudsko biće je uživanje u neograničenom uspjehu. Zbog toga, uspjeh je prvenstveno prirodan

Dijete koje odrasta s duhovnim vještinama bit će sposobno odgovoriti na suštinska pitanja o tome kako svemir djeluje, razumjet će izvor stvaralaštva u sebi i izvan sebe, bit će sposobno za neosuđivanje, prihvaćanje i istinu, što su najvrjednije vještine koje imamo u odnosu s drugim ljudima, i neće biti pod utjecajem straha i strepnje u pogledu značenja života, što je skriveni problem u srcima većine odraslih ljudi bez obzira priznaju li oni to ili ne.

(Izvadak iz knjige “Sedam duhovnih zakona za roditelje”, Deepak Chopra)

Tekst pripremila: Nika