9. Dan hipnoze održat će se 22.4.2023. 10 – 13 sati

TEMA: Poklon radionica – Uvod u pomnu samohipnozu 

Doznajte više o ovoj radionici i iskusite neke elemente koje radimo u pomnoj samohipnozi.

Raspored

10-10:20 – Okupljanje

10:30 – 12:00 – Radionica – Uvod u pomnu samohipnozu

12:00 – 12:30 – Poklon seanse za posjetitelje

12:30 – 13:00 – Poklon seanse za posjetitelje

prijavi se plava

Detalji na: https://www.hipnooo.eu/dan-hipnoze/