Ana Ceković: Poezija

LJUBAV PREMA SRUŠENOME (za Petrinju)

kapi velike tuge

pale su na tvoj grad

i pretvorile se

u jutro blistavo

ptice u krošnje upletene

ushićeno cvrkuću

skladbu o svjetla raspeću

nevine žrtve

ponekad su potrebne

da oči od prašine zamagljene

se otvore

image001BILJEŠKA O PISCU

Ana Ceković (1977.), komparatistica i germanistica, veći je dio svoga radnog vijeka provela kao predavač, međutim pisana je riječ oduvijek predstavlja bitno područje njena interesa. Sudjelovala je na nekolicini literarnih natječaja, između ostalog u Večernjem listu na natječaju za kratku priču (2006. te 2017. godine). Časopis Književne vertikale izdvojio je pjesnički rad autorice uz opus 42 najbolja autora regije.