Widget not in any sidebars

Tako je moralo biti.
Umirala sam 1000 puta.
Sa vama i zbog vas.
To je ipak bio moj put,
križ kojeg sam morala nositi sama.
Sve dok se ne vratim u budnost i čistoću.

Nisam bez grijeha, činila sam ih mnogo.
Kako je Isus i rekao, oprostite mi.
Ja nisam znala što činim.

U dubini sam uvijek znala tko sam,
no u životnim okolnostima sam se pogubila.
Nisam slijedila sebe,
nisam slijedila ljubav od koje i jesam.
Slijedila sam vas, slijepo vam vjerujući.

Da me niste gađali kamenjem,
kako bih postala jaka?
Da me niste iskorištavali,
kako bih spoznala što je davanje?

Da me niste omalovažavali,
možda nikada ne bih spoznala ljubav prema sebi.

Stoga je jedino što vam mogu reći danas: Hvala.
Svojim putem idem dalje sama.

© Marina Knüsel,
Facebook grupa – Za empate, duhovnjake i sve vrste svjetlosnih ratnika

atma.hr – 52