“S novim danom dolazi nova snaga i nove” misli.

Eleanor Roosevelt

atma.hr – 39

atma.hr – 39