Ne mislim da je postavljanje ciljeva važna osnova za poslovanje – ili općenito u životu. Većina postavljanja ciljeva u određenom vremenskom roku stavlja previše energije i pozornosti na bivanje negdje drugdje, umjesto da vam pomogne da cijenite gdje se nalazite sada.

atma.hr – 39

Kad bih vodio maloprodajnu trgovinu, što sam u životu i radio, otišao bih u nju sa stavom “oduševljen sam što sam ovdje i čast mi je što mogu služiti drugim ljudima”. Ne bih stalno sebi govorio kako moram udvostručiti prodaju kako bih bio sretan. Rekao bih sebi: “Sad sam zadovoljan što sam ovdje u ovom trenutku i volim ovaj posao”.

Postavljanje ciljeva je u redu ako želite biti ratnički arhetip. Ti ljudi stalno postavljaju ciljeve i pokušavaju doći negdje drugdje. Kažu: “Ako ne znaš kamo ideš, nećeš ni znati kada tamo stigneš.”

Kada stignete na višu razinu svijesti, pak, kada se upustite u duhovni pristup životu, ne pokušavate doći negdje drugdje, jer to nikada ne možete postići. Nikada nećete doći tamo.

atma.hr – 39

Umjesto toga, ono što želite učiniti je doći do mjesta gdje ste u miru.

Povezani ste s Bogom.

Uživate u svakom danu.

I tada će se vaš rast, i rast vaše trgovine ako je imate – događati sami od sebe.

Dr. Wayne Dyer