atma.hr – 52
 • Kao prvo – oslobodite se negativnih osoba!
 • Ostavite u prošlosti one koji su već otišli!
 • Dajte šansu onima koje ne poznajete!
 • Prema svima budite ljubazni i pokažite poštovanje!
 • Prihvatite ljude onakve kakvi jesu!
 • Ohrabrite druge i veselite se zbog njih!
 • Budite savršeno nesavršeni!
 • Nađite način da oprostite i nastavite dalje!
 • Činite sitnice svaki dan za druge!
 • Uvijek budite odani!
 • Budite u boljem kontaktu sa onima koji su vam važni!
 • Održite obećanja i govorite istinu!
 • Dajte ono što želite primiti!
 • Kažite ono što mislite i mislite ono što ste rekli!
 • Dopustite drugima da donose odluke za sebe!
 • Govorite manje, a slušajte više!
 • Ostavite se sitnih prigovaranja!
 • Obratite pozornost na vezu sa samim sobom!
 • Obratite pozornost tko su vam pravi prijatelji!
 • Neka vas ne dotiču negativni komentari!

atma.hr – 52