Foto: pixabay.com

U pravilu, uvijek je situacija da pobjeđuje niži segment, a najmanje pobjeđuje viši segment i kad se ljudi zaljubljuju, uopće ne priznaju mogućnost postojanja duhovnog sjedinjenja koje je jako dobro objašnjeno u tantri. Na taj način ljubavnici ostaju daleko od sebe.

atma.hr – 78
Ljubavnik označava situaciju u kojoj je osoba natjerana da donese odluku, a koju ne može donijeti jer se kroz život ne odlučuje. Žena kao takva u odnosu na ljubavnika ima hipnotičko lunarnu privlačnost, magičnu privlačnost i privlači ga na jedan misteriozan način.

Ljubavnik se ne može odvojiti niti od jedne žene koja pripada njegovoj unutarnjoj realnosti. Mladić se mora osloboditi magičnih čini, doći sebi i na taj način će preuzeti korak prema individuaciji ili prema osiguravanju samoga sebe.

U protivnom, njegova ženska instinktivna strana, takozvana anima će upravljati njegovim osjećajima i njegovim životom što je općenito pravilo druge strane.

Ljubavnica se također zaljubljuje magično u muškarca gdje jedan daje sigurnost, a drugi joj daje sve one čari romantične igre, ali općenito na takve se muškarce žena ne može osloniti. To su dvije odluke koje žena mora donijeti ukoliko želi odrasti emotivno odnosno napredovati prema vlastitoj suštini.

U pravilu, uvijek je situacija da pobjeđuje ovaj niži segment, a najmanje pobjeđuje ovaj viši segment i kad se ljudi zaljubljuju, uopće ne priznaju mogućnost postojanja duhovnog sjedinjenja koje je jako dobro objašnjeno u tantri. Na taj način ljubavnici ostaju daleko od sebe.

atma.hr – 75
Dakle, radi se o arhetipskom aspektu koji je unutar nas, a ne u nekoj fantaziji. Iz toga proizlaze sve one rasprave o poligamiji, poliandriji, slobodnom braku i svim ostalim kombinacijama u kojima se govori o slobodnom braku.

No, to je za sada viša emocionalna matematika jer mi još ne razumijemo postulate ljubavi pa o njoj pričamo kao da se radi o moranju.

O nečemu o čemu moramo imati odgovor i zato se događa sva ona bijeda u kojoj promatramo kako se ljudi muče s odnosima, a nisu svjesni daljnjeg koraka, donošenja odluka, a za nedonošenje je kazna nesvjesnog depresija i neuroza.

Prepušteni smo tražiti odgovore u religiji ili općenitim odgovorima o ljubavi, ali samo zbog spomenutog nedonošenja odluke i konstantnog razlučivanja pravih emocija na kojima se radi konkretno.

Nikola Žuvela, vedski-jyotish.net

atma.hr – 78