Artwork by Daniel B. Holeman

Život nema svoj početak. Nikada nismo vidjeli početak života jer je uvijek bio tu oko nas. Život nastaje iz života, svjesnost iz svjesnosti. Smrt nije niti početak, niti kraj života. Smrt je samo privremena dimenzija, stanica na putu.

atma.hr – 52
Reinkarnacija kao pojam definira se kao trenutak prelaska iz jednog u drugo tijelo. Onaj koji prelazi naziva se duhovna duša i po prirodi je vječna, stoga je reinkarnacija samo beznačajni moment u vječnom životu duše.

Reinkarnacija se dokazuje time što dokažemo da je duša, odnosno promatrač unutar tijela, zapravo vječna. Ako to dokažemo, onda znamo da nakon smrti tijela, mi kao promatrači nastavljamo postojati.

Dokazati vječnost promatrača nije jako teško. Od početka života do danas mi kao promatrač doživljavamo sebe kao jednu osobu, nepromjenjivu, isti identitet, isto biće. Unatoč materijalnim promjenama tijela i uma, doživljaj osobenosti uvijek ostaje isti.

Tako ćemo identificirati sebe s osobom na fotografiji staroj 30 godina i reći ćemo, to sam ja. Iako se čitava materija oko duše promijenila, čak i stavovi i uvjerenja, zapravo, sve se promijenilo…. unatoč tome ostaje jedna konstanta, a to je osjećaj identiteta, istog identiteta.

To je kontradiktorno osnovnim zakonima materijalnog svijeta, jer u ovom svijetu svaka čestita energije u konstantnoj je promjeni. Nigdje i u ničemu nema statike niti jednog momenta. Sve je u dinamičnoj transformaciji.

Međutim, naš identitet tome ne podliježe i to iskustvo ima svako živo biće. Inače bi do sada promijenio mali milion identiteta i sada bi se doživljavao kao neka totalno druga forma i konstalacija materije. Dakle, imamo dijametralno suprotan učinak, što znači da je promatrač, odnosno mi kao identitet, nematerijalne, tj, antimaterijalne prirode, što se teološki naziva duša ili duh.

atma.hr – 52
Duša neće promijeniti svoj identitet niti nakon što se tijelo uništi jer do sada nije pokazalo simptome uništivosti. Naš identitet ničim ne može biti promijenjen, pa tako ni smrću. Također, smrt nije vječna! Smrt je dio materijalnog svijet, pojava koja zahvaća samo materijalne elemente. Smrt je stoga, materijalna. I naravno, nitko neće reći da je smrt duhovna jer to nema smisla.

Dakle, smrt je materijalna, a sve što je materijalno, ima svoj početak i tako isto ima svoj kraj. I smrt ima svoj početak. Npr. ona ne traje sada. Smrt sada nije aktivna.

Aktivirati će se na kraju života ovog tijela, biti će aktivna nekoliko trenutaka i onda će prestati postojati. Drugim riječima, smrt je iluzorna i privremena baš poput oblaka na nebu. Tu je, i nije tu. Jer u momentu kada nestane, kao da ga nikad nije bilo.

Ne postoji vječna smrt! Ono što je vječno nazivamo duhovnim. Također, vječnost znači bez početka i bez kraja. Vječnost ne može započeti u određenom momentu. Sve što ima početak, ima i svoj kraj i stoga je neizbježan zaključak da pošto smrt ima svoj početak, ima i svoj kraj.

Život nema svoj početak. Nikada nismo vidjeli početak života jer je uvijek bio tu oko nas. Život nastaje iz života, svjesnost iz svjesnosti. Smrt nije niti početak, niti kraj života. Smrt je samo privremena dimenzija, stanica na putu.

Ono što je privremeno, naziva se iluzorno. Ono što je vječno, naziva se realno. Samo vječne stvari istinski postoje, dok su privremene samo dio iluzorne transformacije čija je vrijednost uvijek inferiorna duhovnoj realnosti.

atma.hr – 52
Naš identitet je duhovne prirode. Mi smo duše, mi ne umiremo. Naše tijelo umire, naša sjećanja također, ali mi kao promatrač i onaj koji doživljava postojanje, mi ne umiremo, niti se transformiramo. Mi smo uvijek mi, oduvijek i zauvijek.

Reinkarnacija jer samo drugi naziv za smrt tijela, odnosno stanje u kojem duša više nije prisutna u jednom već u drugom materijalnom tijelu. U ovom životu promijenio si toliko tijela, bio si beba, dječak, mladić i muškarac.

Još te čeka starost, bolest i konačno smrt, napuštanje tijela. Nakon toga, ideš dalje u drugo tijelo, u skladu sa tvojim željama u ovom životu.

Nije problem razumjeti da je promjena tijela sasvim prirodna pojava u ovom svijetu. Mi stalno prelazimo iz jednog oblika u drugi zadržavajući isti identitet.

Kristijan Kolega, samoozdravljenje.com