Image by Sketchepedia on Freepik

Jednom davno, mladi Indijanac se uputio u šumu kako bi pronašao putokaz za sretan i ispunjen život. Put ga je odveo do starog mudraca koji je sjedio usred prostrane livade.

Mladić se približio mudracu i rekao: “Veliki mudrače, tražim putokaz za sretan život. Kako da pronađem istinu i mudrost?”

Mudrac ga je pogledao i odgovorio: “Mladiću, priroda nam pruža najveću mudrost i uči nas brojnim lekcijama. Hajdemo zajedno prošetati.”

atma.hr – 52
Krenuli su prema gustoj šumi. Putem su sretali razne životinje i biljke. Mudrac je zastao pored predivnog cvijeta i rekao: “Pogledaj ovaj cvijet. On nam pokazuje ljepotu trenutka. Cvijet ne brine o prošlosti niti budućnosti, već samo cvjeta u sadašnjem trenutku. Nauči biti prisutan u trenutku i cijeniti ljepotu života.”

Nastavili su dalje i naišli na majmuna koji je vješto skakao s grane na granu. Mudrac je rekao: “Promatraj majmuna. On nas uči o igri i radosti života. Nauči biti spontan, smijati se i veseliti malim stvarima.”

Dok su se kretali dalje, susreli su medvjeda koji je pažljivo sakupljao hranu za zimu. Mudrac je rekao: “Promatraj medvjeda. On nas uči o marljivosti i pripremi za budućnost. Nauči biti odgovoran, postavljati ciljeve i raditi naporno kako bi ostvario svoje snove.”

Nakon što su prošli kroz šumu, vratili su se na početno mjesto. Mudrac je zagrlio mladića i rekao: “Mladiću, mudrost je svuda oko nas. Promatraj prirodu i uči od nje. Slušaj svoje srce i pratite svoju intuiciju. Put do sretnog i ispunjenog života leži u tvojim rukama.”

Mladić je zahvalno pogledao mudraca i osjetio veliku zahvalnost zbog primljenih lekcija. Znao je da je ova poučna šetnja promijenila njegov pogled na svijet i da će ga voditi na putu mudrosti.

***

Mudrost je svuda oko nas, a priroda je izvor inspiracije i učiteljstva. Kroz promatranje i učenje od prirode, možemo pronaći smisao i lekcije za sretan i ispunjen život.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

atma.hr – 52