“Počni odatle gdje jesi. Koristi što imaš. Napravi što možeš.”

Arthur Ashe

atma.hr – 39

atma.hr – 39