O, Tišino mila
Suputniku dragi moj
Uranjanjem u tebe
Sve sam bliže sebi

U svijetu koji voli buku
Radije biram tebe

Obavijaš me toplinom
I odgovore mi nudiš
Dok ne činim ništa
… Osluškujem samo

Dan po dan
Slušam tvoje mudre riječi
Riječi koje nudiš
Bez prizvuka ikakvog

Otkrivaš toliko o meni
Poput nikog drugog
Ti si društvo najmilije srcu mom
O, Tišino mila, hvala ti

© Marina Knüsel, healing terapeut
Facebook grupa – Za empate, duhovnjake i sve vrste svjetlosnih ratnika