Svi znamo kako se postaje yoga učitelj/instruktor/Yogacharia jer postoje verificirani obrazovni programi za to i priznate međunarodne yoga organizacije koje educiraju svoje yoga učitelje, no da bi se netko mogao službeno nazvati yoga terapeutom on mora imati odgovarajuće medicinsko predznanje i licencu za yoga terapeuta.

Isto je tako i u drugim terapeutskim metodama pa je tako u hidžami zabranjeno puštati krv bez medicinskog predznanja, a u TKM-u je zabranjeno koristiti akupunkturne igle… U homeopatiji bez medicinskog predznanja ne možete dobiti diplomu niti za osnovni stupanj edukacije, a u kiropraktici je kažnjivo da ju prakticiraju kostolomci bez prethodne medicinske naobrazbe…

Naravno, sve se to može raditi i bez odgovarajućeg predznanja, ali pitanje je do kada i sa kakvim posljedicama ukoliko se otkrije da niste zadovoljili osnovne stručne uvjete, a naštetili ste nekome ili su vas susjedi ili konkurencija prijavili državnom inspektoratu, nama ili MUP-u.

Čak i ako imate otvoren obrt pri čemu baš i ne provjeravaju uvijek imate li odgovarajuće papire za te vrste djelatnosti, ništa vas ne može zaštititi u radu kao odgovarajuće predznanje, stručna osposobljenost i licenca za rad.

Upišite stoga naš program edukacije:

OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE i legalizirajte svoju osnovnu terapeutsku djelatnost te pružite svojim klijentima sigurnu i terapeutsko iscjeliteljski učinkovitu uslugu izvan zdravstvenog sustava.

Više informacija i prijave na stranici:
www.medicina.huped.hr