Kada udahneš svoj posljednji dah i tvoje srce prestane kucati, više ti neće biti važni problemi koje si imao u ovom životu. Tvoja bol i tvoja tuga više neće imati smisla.

Ono što si stekao izvan sebe i što cijeniš, neće ti značiti ništa, a ono što si stekao unutar sebe značiti će sve, dok zauzimaš svoje mjesto u duhovnom svijetu.

Budućnost Predaka Prvih Naroda nije bila u stjecanju bogatstva ili moći, već je bila priprema u ovom kratkom životu za ulazak u sljedeći svijet.

atma.hr – 52
Najistinskija nagrada koju si možeš dati jest postići bliži odnos s Velikim Duhom u sebi i to je jedino što možeš uistinu ponijeti sa sobom kada odeš s ovoga svijeta.

Jer što budeš bliži božanskom Izvoru, to će tvoj duh imati bolje iskustvo na sljedećem svijetu, a ono što je Precima bilo najvažnije i što su najviše cijenili bilo je samo ono što možeš ponijeti sa sobom iz ovog kratkog života, a ono što se ne može ponijeti imalo je daleko manju važnost.

Ostaviti svojoj djeci bliži odnos i odnos pune ljubavi s Velikim Duhom i Majkom Zemljom puno je bolji dar nego im ostaviti novac i fizičku imovinu.

Ekosi

Joseph White Eagle