Indijanski duhovni vođa i učitelj tradicionalne domorodačke medicine, Joseph White Eagle, prenosi nam ovu duboku poruku drevnog indijanskog učenja…

Kada otvorimo svoje srce velikoj misteriji i kada naša duša postigne jedinstvo s božanskim izvorom, tada kada govorimo, govori Veliki Duh.

Kada činimo djela ljubavi i suosjećanja, Veliki duh djeluje kroz nas, kada ispunjavamo svoju božansku sudbinu, tada se ispunjava volja Velikog Duha.

Kada hodamo u ljepoti Majkom Zemljom, kada slijedimo tradiciju i stare puteve naših predaka, onda kada smo mi u ceremoniji, Preci su u ceremoniji.

atma.hr – 52
Kada mi štitimo obruč života, Preci nas štite, kada sjedimo u svetom krugu u ljubavi i miru s drugim živim bićima, Preci su tu i sjede s nama.

Kada vidimo da smo svi povezani, kada svi možemo vidjeti energetsku mrežu koja povezuje cijeli život, onda kada živimo u miru, Majka Zemlja živi u miru.

Kada dijelimo ljubav iz srca, dobit ćemo bezuvjetnu ljubav, kada se udružimo u jedinstvo i harmoniju, tada će sav život biti u skladu s nama.

Zato živite svoj dragocjeni život otvarajući svoje srce jedinstvu Velikog Duha, slijedeći tradicije i stare puteve naših predaka i tretirajući cijeli život kao svoju obitelj i veliki blagoslovi će nam biti vraćeni.

Ekosi.