Foto: pixabay.com

 Zlo se ustalilo u našem društvu i njegovim institucijama.

Neko se može pitati zbog čega obraćati pažnju na to zlo. Zar se ne bi jednostavno trebalo usredsrediti na dobro?

Odgovor je da je potrebno poznavati protivnika kako ne bismo postali nesmotrena žrtva.

Kada shvatimo zlo, postajemo svjesni suptilnih provala takve negativnosti u naše društvo – i u našu psihu. Naoružani tim razumijevanjem, postajemo oprezniji pa možemo spriječiti ili neutralizirati štetu.

Riječ “zlo” izaziva slike užasnih zločina kao što su ubojstva, zlostavljanje djece, koncentracioni logori ili užasni sukobi i siromaštvo u zaraćenim područjima.

Izraz “zlo” također nas podsjeća na Hitlera, Mussolinija, Staljina i druge bezimene koji su bili odgovorni za genocid nad milijunima Židova, Europljana i Rusa; podsjeća nas na desetine milijuna američkih urođenika i na trgovinu robljem s preko 60 milijuna Afrikanaca.

Zlo ima daleko podmuklije lice, uključujući i namjeran pokušaj predstavljanja materijalnog svijeta kao jedine valjane stvarnosti.

Kada razvijemo vezanost za osjetilno uživanje – što je prirodna posljedica smatranja fizičkog svijeta krajnjom istinom – postajemo robovi svojih želja i lako podliježemo izvanjskoj kontroli.

U potrazi za sve većim uživanjem, osjećamo nagon da se natječemo s drugima, jer svatko postaje potencijalna prijetnja našem uživanju. Postajemo ranjivi kad je naš osjećaj za blagostanje povezan s posjedovanjem predmeta i fizičkih zadovoljstava koji se lako mogu ukrasti ili smanjiti.

S obzirom da smo skloni u drugima vidjeti negativnost koju kod sebe poričemo, vjerujemo da će ljudi lagati, manipulirati i krasti kako bi osjetilno uživali na naš račun. Rezultat je svijet ispunjen strahom, sukobom i nepoznavanjem viših stvarnosti života.

Kao posljedica toga, svijet je naseljen ljudskim bićima kojima je, zbog njihovog straha, vrlo lako upravljati.

atma.hr – 39

Dobro i zlo unutar nas

Sveti spisi kažu da je naš svemir prvobitno bio oslobođen svih zlih utjecaja i da su njime vladale čistoća i visoki stupanj svjesnosti. Kasnije je nastupilo razdoblje kad su zlo i pravednost mogli postojati u istom svemiru i na istoj planeti.

Još kasnije je došlo vrijeme kad su zle i poštene osobe mogle roditi u istom plemenu ili obitelji. Danas imamo još izazovniji obrazac po kojem zlo i poštenje mogu istovremeno postojati u istoj osobi.

To znači da u svima nama postoji božanska i demonska strana. Zato smo kao pojedinci odgovorni postati svjesni te osobne unutrašnje stvarnosti i svakog trenutka donositi pravilne odluke koje će podupirati višu svjesnost.

Postoji poznata indijanska priča o dva vuka koja zorno ukazuje na ovo stanje:

“U našim srcima postoje dva vuka; jedan dobar koji nije zao i drugi koji nanosi zlo. Prvi vuk živi u skladu sa svime oko sebe i ne vrijeđa se kad uvreda nije namjerna. Bori se samo kada je borba opravdana i bori se na ispravan način. Čuva svu svoju borbenu energiju za takve bitke. No, drugi vuk, on je pun bijesa. Sitnice u njemu izazivaju srdžbu. Neprekidno se bori sa svima, i to bez razloga. Zbog velikog bijesa i mržnje nije sposoban razmišljati. No, njegov bijes je nemoćan; ne mijenja ništa. Katkad je teško živjeti s ta dva vuka unutar sebe, jer oba pokušavaju ovladati našim duhom. Koji pobjeđuje? Pobjeđuje onaj kojeg hranimo.”

Potrebna je stalna budnost jer grijeh ima mnogo lica. Međutim, moramo paziti da ne vidimo zlo tamo gdje ga nema. Ne smijemo podlijeći stereotipima koji nas navode da projiciramo tzv. zlo “tamo negdje” kako bi izbjegli vlastite sumnje u sebe.

atma.hr – 39

Često čujemo generaliziranja kao što su “Svi bijelci su sebični izrabljivači.”, “Svi su muslimani ratoborni.”, “Sve žene su zavodnice.”, “Svi nekršćani su sotonisti.” itd. Mnogima je lakše vjerovati da je “đavo” utjelovljen u pripadniku druge rase ili kulture, ili nekom drugom stereotipu.

To nije tako jednostavno. Takva imenovanja nikad nisu unaprijed određena. Naš stav prema drugima zavisi od stanja naše svjesnosti i srca. Osobe čistog srca, čak i kad ih vanjski pritisci izazovu da budu rasisti ili sektaši, oduprijet će se takvim štetnim utjecajima zbog svog unutrašnjeg razumijevanja i više percepcije.

Bhakti Tirtha Swami
korišteni dijelovi iz knjige “Duhovni Ratnik 3 – Utjeha srcu u teškim vremenima”

Knjigu možete naručiti ovdje – http://duhovniratnik.com/duhovniratnik3/