Stigao sam praznih ruku
u ovu nemirnu luku.

Obišao sam mnoge pute
i zemaljske rute.

Ovdje sam kratko vrijeme
kako bih naučio lekcije vrijedne.

Nekad su teške poput kamene stijene,
a nekad glatke poput morske pjene.

Nekad u svjetlu il΄mraku,
a nekad u suzama il’ strahu.

Njišem se na klatnu,
a slike života prolaze na platnu.

Na pozornici života
igram uloge razne
i sve su podjednako važne.

Samo ono što spremio sam u „svoju sobu“
mogu ponijet΄dalje
prema Kozmičkom Domu.

Ovdje sam samo u prolazu.

Milan Troskot, Živi Trenutak

banner za knjige SMRT TRANSHUMANIZMU